Sakarā ar profilaktiskajiem darbiem šodien 8. maijā no pl. 16.00-16.30 var būt traucēta e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Kā autorizēties?

Lai lietotu e-pakalpojumus ar autorizāciju Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā:
  • Fiziskās personas un Juridiskās personas var izmantot valsts pārvaldes vienoto autorizācijas rīku Vienotā pieteikšanās
    vai iepriekš izsniegtu RD lietotāja vārdu un paroli.
  • Gadījumos, ja nav iespēja autorizēties ar valsts pārvaldes vienoto autorizācijas rīku, jāvēršas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā (kontaktinformācija - https://www.riga.lv/lv/apkaimju-iedzivotaju-centrs), kur tiks izsniegts RD lietotāja vārds un parole. Detalizētāku informāciju par autorizācijas lietotāja vārda un paroles izsniegšanu, kā arī par nepieciešamajiem dokumentiem lūdzu skatīt šeit.
Copyright © 2003-2022, v.1.5.9.5 (04.03.2021), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība