Informējam, ka š.g. 30. aprīlī no pl. 14.00-23.59 tiks veikti plānoti pilnveidošanas darbi e-pakalpojumā "Tirdzniecības atļaujas". Lūdzam norādītajā laika periodā neizmantot e-pakalpojumu "Tirdzniecības atļaujas"! Atvainojamies par Jums radītajām neērtībām!
Informējam, ka šobrīd www.eriga.lv portāla e-pakalpojumos nav iespējams veikt norēķinus! Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Kā autorizēties?

Lai lietotu e-pakalpojumus ar autorizāciju Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā:
  • Fiziskās personas un Juridiskās personas var izmantot valsts pārvaldes vienoto autorizācijas rīku Vienotā pieteikšanās
    vai iepriekš izsniegtu RD lietotāja vārdu un paroli.
  • Gadījumos, ja nav iespēja autorizēties ar valsts pārvaldes vienoto autorizācijas rīku, jāvēršas Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā (kontaktinformācija - https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/sazina_ar_pasvaldibu/default.htm), kur tiks izsniegts RD lietotāja vārds un parole. Detalizētāku informāciju par autorizācijas lietotāja vārda un paroles izsniegšanu, kā arī par nepieciešamajiem dokumentiem lūdzu skatīt šeit.
Copyright © 2003-2021, v.1.5.9.5 (04.03.2021), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība