Sakarā ar plānotiem tehniskiem darbiem no š.g. 2. jūlija pl. 17.00 līdz 3. jūlija pl. 8.00 būs traucēta e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Par portālu
  • Šajā portālā Jūs varat iegūt informāciju par pašvaldības pakalpojumiem, pieprasīt un saņemt pašvaldības e-pakalpojumus, sekot e-pakalpojumu izpildes gaitai un rezultātam.
  • Portāls izveidots, lai vienkāršotu Rīgas pašvaldības pakalpojumu saņemšanu. Portāls šobrīd ir izstrādes stadijā.
  • Paredzēts, ka šeit tiks apkopota un papildināta informācija par visiem Rīgas pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.
Copyright © 2003-2017, v.1.5.6.0 (23.03.2017), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība