Lūdzu izvēlieties autorizācijas veidu.

Autorizācijai www.eriga.lv, Jums nepieciešams izmantot "RD lietotājs" vai Vienoto pieteikšanās moduli (latvija.lv).
Lai Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv varētu autorizēties ar internetbanku autentificēšanās rekvizītiem nepieciešams izmantot Vienoto pieteikšanās moduli (latvija.lv).
Vienotais pieteikšanās modulis nodrošina iespēju autentificēties izmantojot gan internetbanku autentifikācijas līdzekļus, gan Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegto elektroniskās identifikācijas karti (e-ID), gan Latvijas Valsts radio un televīzijas centra izsniegto elektroniskā paraksta viedkarti.

Uzmanību!!! Ja uzņēmuma paraksttiesīgā persona ir deleģējusi uzņēmuma pārstāvi (izmantojot "RD lietotājs" personas deleģēšana), tad deleģētajai personai, lai izmatotu www.eriga.lv e-pakalpojumus ir nepieciešams autorizēties ar "Vienoto pieteikšanās moduli" (latvija.lv) izvēloties "Fiziskā persona".
Autorizācijas moduļa lietotāja rokasgrāmatu skatīt šeit
Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt uz Rīgas domes informatīvo tālruni 80000800
Copyright © 2003-2024, v.1.5.9.5 (04.03.2021), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība