Latvijas pāreja uz euro valūtu notiks naktī no 2013. gada 31. decembra uz 2014. gada 1. Janvāri.
Saistībā ar euro valūtas ieviešanu Latvijā, kā arī Rīgas domes un banku informācijas sistēmu pāreju darbam ar euro valūtu, 2013.gada decembra beigās un 2014.gada janvāra sākumā portāla www.eriga.lv darbībā iespējami traucējumi/darbības pārtraukumi, kas saistīti ar banku autorizāciju un pakalpojumu apmaksu.
Laika posmā no 2013.gada 31.decembra plkst. 17:00 līdz 2014.gada 1.janvāra plkst. 14:00 portāla www.eriga.lv darbība tiks apturēta.
Copyright © 2003-2014, v.1.5.2.0 (12.06.2013), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība