Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 

1 līdz 20 no 24
Pakalpojuma kartiņas nosaukums
Atļauja Ielu tirdzniecībai pasākuma laikā
Atļauja Ielu tirdzniecības organizēšanai pasākuma laikā
Atļauja intīma rakstura izklaides rīkošanai
Atļauja kazino, spēļu zāles, bingo zāles, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas organizēšanas vietas atvēršanai
Atļauja (licence) kremācijas veikšanai
Atļauja šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai
Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Rīgā
Atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā izsniegšana
Atļaujas izsniegšana Rīgas pilsētas simbolikas lietošanai
Atļaujas īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai izsniegšana
Atļaujas īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšana
Ekspertu pakalpojumi starptautisko projektu sagatavošanai enerģētikas jomā.
Ielu tirdzniecības atļaujas darbībai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā izsniegšana
Ielu tirdzniecības atļaujas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izsniegšana
Ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas darbībai pastāvīgās ielu tirdzniecības vietās izsniegšana
Pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas iekārtošana vai izmaiņas iepriekš saskaņotā pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā
Pētījumu sagatavošana par energoefektivitātes un energoapgādes jautājumiem
Publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanas atļauja
Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšana
Saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vietai Rīgā
1 līdz 20 no 24
Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība