Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 

1 līdz 20 no 94
Pakalpojuma kartiņas nosaukums
Adopcija un brāļu (pusbrāļu) un māsu (pusmāsu) šķiršana adopcijas gadījumā
Aizgādnība, aizgādņa iecelšana un aizgādnībā esošas personas interešu aizsardzība
Apbedīšana Rīgas pašvaldības kapsētās
Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
Atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojums
Atkarības profilakses speciālistu individuālo un grupu konsultāciju nodrošināšana
Atļaujas izsniegšana autotransporta iebraukšanai Rīgas pašvaldības kapsētas teritorijā
Atļaujas izsniegšana kapavietas aprīkojuma demontāžai un/vai uzstādīšanai Rīgas pašvaldības kapsētās
Atļaujas izsniegšana komersantam sniegt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās
Atzinuma/informācijas sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)
Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimene un specializētā audžuģimene: krīzes audžuģimene un audžuģimene bērnam ar invaliditāti )
Ārpusģimenes aprūpe (Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija)
Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana
Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana un prasības celšana tiesā par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem
Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
Bērna un aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizsardzība
Cilvēka mirstīgo atlieku ekshumācija Rīgas pašvaldību kapsētās
Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem
Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem
1 līdz 20 no 94
Copyright © 2003-2020, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība