Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.

  1 līdz 20 no 94
  Pakalpojuma kartiņas nosaukums
  Adopcija un brāļu (pusbrāļu) un māsu (pusmāsu) šķiršana adopcijas gadījumā
  Aizgādnība, aizgādņa iecelšana un aizgādnībā esošas personas interešu aizsardzība
  Apbedīšana Rīgas pašvaldības kapsētās
  Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
  Atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojums
  Atkarības profilakses speciālistu individuālo un grupu konsultāciju nodrošināšana
  Atļaujas izsniegšana autotransporta iebraukšanai Rīgas pašvaldības kapsētas teritorijā
  Atļaujas izsniegšana kapavietas aprīkojuma demontāžai un/vai uzstādīšanai Rīgas pašvaldības kapsētās
  Atļaujas izsniegšana komersantam sniegt amatnieka pakalpojumus Rīgas pašvaldības kapsētās
  Atzinuma/informācijas sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
  Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)
  Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimene un specializētā audžuģimene: krīzes audžuģimene un audžuģimene bērnam ar invaliditāti )
  Ārpusģimenes aprūpe (Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija)
  Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana
  Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošana un prasības celšana tiesā par bērna aizgādības tiesību atņemšanu vecākiem
  Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām
  Bērna un aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizsardzība
  Cilvēka mirstīgo atlieku ekshumācija Rīgas pašvaldību kapsētās
  Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem
  Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem
  1 līdz 20 no 94
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība