Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana, reģistra izveidošana un uzturēšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Decentralizētās kanālu sistēmas īpašnieks vēršas ar iesniegumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes Juridisko konsultāciju nodaļā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, vai nosūta iesniegumu pa pastu, vai e-pastu. Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes Ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu nodaļa atbilstoši normatīvajiem aktiem veic decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums https://likumi.lv/doc.php?id=275062
 • MK not Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" https://likumi.lv/doc.php?id=291947
 • RD 19.12.2018 not. Nr.66 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību https://likumi.lv/ta/id/304471-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-uzskaites-un-kontroles-kartibu
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegums MVD-V4.1.Ap.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums uz speciālas veidlapas

  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  30
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniedzējs nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu pa e-pastu dmv@riga.lv vai apc@riga.lv
 • Klātiene   -   Iesniedzējs ierodas Mājokļu un vides departamena Juridisko konsultāciju nodaļā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai teritoriālajas apkalpošanas vietās un iesniedz iesniegumu
 • Korespondence   -   Mājokļu un vides departaments
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Iesniedzējs pa tālruņiem +37167026698, +37167181972 var iegūt informāciju par savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu decentralizēto kanālizācijas sistēmu reģistrā vai paļauties uz klusēšanas-piekrišanas principu, ja mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas no departamenta nav nekāda pieprasījuma, uzskatīt, ka decentralizēta kanālizācijas sistēma ir reģistrēta.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs Rīga, Kungu iela 7/9, LV-1050, Brīvības iela 49/53, LV-1010, Daugavpils iela 31, LV-1023, Eduarda Smiļģa iela 46, LV-1002 , Tālrunis: +37180000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00 - 19.00
  Otrdiena: 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00 - 19.00
  Trešdiena: 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00 - 19.00
  Ceturtdiena: 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00 - 19.00, Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00
  Piektdiena: 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00 - 19.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Brīvības iela 49/53, Rīga, LV1010, Juridisko konsultāciju nodaļa, , Tālrunis: +37167012475, E-pasta adrese: dmv@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 08.30 -18.00
  Otrdiena: 08.30 -17.00
  Trešdiena: 08.30 -17.00
  Ceturtdiena: 08.30 -17.00
  Piektdiena: 08.30 -16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība