Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Atzinuma sniegšana par detālplānojumiem, lokālplānojumiem un būvniecības iecerēm
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  "Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Atzinums par detālplānoiumiem, lokālplānoiumiem un būvniecības iecerēm
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Birojs sniedz atzinumu par lokālplānojumu, detālplānojumu, būvniecības ieceri un citiem projektiem arhitektūras jomā, sadarbībā ar partneriem un ekspertiem vērtējot piedāvāto risinājumu pamatojumu un atbilstību stratēģiskiem plānošanas dokumentiem, vides kontekstam un arhitektoniskās kvalitātes principam.
  Pakalpojuma mērķis ir pilnveidot pašvaldības darbu pilsētvides kvalitātes un arhitektūras jomās.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Valsts iestādes, pašvaldības iestādes un to struktūrvienības, arhitekti, būvinženieri un projektu attīstītāji, kā arī sabiedriskas interešu grupas un personas, kas iestājas par konkrētu ar arhitektūru saistītu jautājumu risināšanu Rīgas pilsētā.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • RD 24.01.2017. sn Nr.245 "Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" pakalpojumiem" https://likumi.lv/ta/id/288971
 • RD 23.10.2012 nolikums Nr. 268 "Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" nolikums" 268.RD nolikums-23.10.2012.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Pakalpojuma pieprasīšanai klients iesniedz iesniegumu un vērtējamā projekta dokumentāciju, norādot elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtīt atzinumu.
  Projekta dokumentācija iesniedzama lietvedībā fiziski saglabājamā formā vai ilgstošai glabāšanai atbilstošā formā BIS sistēmā.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  20
  Administratīvais process:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   rpab@riga.lv
 • Klātiene   -   Tikšanas iepriekš piesakoties (Dzirnavu iela 60a-21, Riga, LV-1050)
 • Korespondence   -   Dzirnavu iela 60a-21, Riga, LV-1050
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   -
 • Korespondence   -   -
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība"Rīgas pilsētas arhitekta birojs"
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Dzirnavu iela 60a-21, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67026721, E-pasta adrese: rpab@riga.lv, WWW: arhitekts.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-18.00 (14:00-18:00)
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-18.00
  Piektdiena: 8.30-15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība