Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Apliecības par vispārējās pamatizglītības un atestāta par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi likvidētā vai reorganizētā izglītības iestādē dublikāta izsniegšana
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Izglītības, kultūras un sporta departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Vispārējās izglītības dokumenta dublikātu izsniedz attiecīgās pašvaldības izglītības pārvalde, ja izglītības iestāde, kas izsniegusi oriģinālu, ir likvidēta vai reorganizēta par cita veida izglītības iestādi
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā likvidēto vai par cita veida izglītības iestādi reorganizēto (piemēram, no vidusskolas par pamatskolu, no pamatskolas par sākumskolu) izglītības iestāžu izsniegtās un nozaudētās, bojātās vai iznīcinātās apliecības par vispārējās pamatizglītības vai atestāta par vispārējās vidējās izglītības programmu apguvi dublikātu izsniedz Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti" paradzētajā kārtībā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Lai saņemtu dublikātu, Departamentā jāiesniedz arhīva izziņa, kurā norādīts, ka persona ir mācījusies un beigusi attiecīgo izglītības iestādi, un apliecinājums, ka oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" izglītības dokumenta oriģināls ir izsludināts par nederīgu. Departaments izraksta rēķinu par dublikāta izsniegšanu: par pamatizglītības apliecības dublikāta izsniegšanu 2.50 euro, par atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikāta izsniegšanu 3.00 euro, dublikāts tiek izsniegts tikai pēc rēķina apmaksas.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Dublikātu izsniedz tikai klātienē personai, kurai tika izsniegts oriģinālais dokuments, vai tās pilnvarotai personai.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 06.11.2006 not. Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti" https://likumi.lv/doc.php?id=147555
 • RD 06.11.2012. lēmums Nr.5456 apstiprinātie RDIKSD padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu sniegtie pakapojumi, to izcenojumi un aprēķināšanas kārtība 5456.RD.lemums 06.11.2012._cenradis_1.xls
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Personu apliecinošs dokuments, arhīva izziņa, apliecinājums par dokumenta oriģināla izsludināšanu par nederīgu, maksājuma uzdevums.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Par pamatizglītības apliecības dublikāta izsniegšanu 2.50 euro, par atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikāta izsniegšanu 3.00 euro, apmaksājot izrakstīto rēķinu.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Dublikāts tiek izsniegts tikai pēc maksājuma veikšanas un maksājuma uzdevuma uzrādīšanas.
  Administratīvais process:
  Nav
  Brīdinājums:
  Dublikāti tiek sagatavoti tikai tiem izglītību apliecinošiem dokumentiem, kurus izsniegušas reorganizētas vai likvidētas Rīgas pašvaldības izglītības iestādes
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Klients nosūta iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, pielikumā pievienojot nepieciešamos dokumentus (arhīva izziņa, apliecinājums no laikraksta "Latvijas Vēstnesis").
 • Klātiene   -   Klients Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā iesniedz iesniegumu par nozaudētā, nozagtā, iznīcinātā vai neatjaunojami bojātā dokumenta dublikāta izsniegšanu, pievienojot arhīva izziņu, kurā norādīts, ka persona ir mācījusies un beigusi attiecīgo izglītības iestādi, apliecinājumu no laikraksta "Latvijas Vēstnesis" par nozaudētā, nozagtā, iznīcinātā vai neatjaunojami bojātā dokumenta izsludināšanu par nederīgu.
 • Korespondence   -   Klients nosūta iesniegumu, pielikumā pievienojot nepieciešamos dokumentus (arhīva izziņa, apliecinājums no laikraksta "Latvijas Vēstnesis").
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iepriekš vienojoties par konkrētu laiku ar Departamenta Izglītības pārvaldes Vispārējās izglītības skolu nodaļas speciālistu klients ierodas klātienē, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, ja pieprasījums izsniegt dublikātu tika sūtīts e-pastā, iesniedz arhīva izziņu un laikraksta "Latvijas Vēstnesis" apliecinājumu, saņem izglītības iestādes dokumenta dublikātu, parakstoties izsniegto izglītības dokumentu dublikātu uzskaites un reģistrācijas grāmatā.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaIzglītības, kultūras un sporta departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Tālrunis: +371 6702 6816, E-pasta adrese: iksd@riga.lv, WWW: http://www.izglitiba.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30- 18.00
  Otrdiena: 8.30- 17.00
  Trešdiena: 8.30- 17.00
  Ceturtdiena: 8.30- 17.00
  Piektdiena: 8.30- 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiLuminor banka LV68NDEA0021000916040
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība