Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Informācijas un konsultāciju sniegšana iedzīvotājiem par Rīgas domes Izglītības kultūras un sporta departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības sportā, mūzikā un mākslā nodrošināšana; kultūras dzīves norišu daudzveidības un kultūras procesa pieejamības nodrošināšana, kultūras vērtību, kultūrvēsturiskā un nemateriālās kultūras mantojuma saglabāšana, pilsētvides kvalitātes pilnveidošana, jaunrades attīstīšana un lietderīgas un radošas brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana; darba ar jaunatni īstenošana; sporta un fizisko aktivitāšu pieejamības nodrošināšana; sabiedrības integrācijas nodrošināšana.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Klientam ir iespēja saņemt informāciju par pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības sportā, mūzikā un mākslā, interešu izglītības pieejamību Rīgā, Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu organizētām un pašvaldības līdzfinansētām bērnu un jauniešu nometnēm, Rīgas pilsētas pašvaldībā organizētiem kultūras pasākumiem, Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestāžu un amatierkolektīvu darbību; par darbu ar jaunatni; sporta un fizisko aktivitāšu pieejamību; sabiedrības integrāciju.

Pakalpojuma saņēmējs:
 • Jebkura persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • RD 17.12.2009. nolikums Nr. 36 “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta nolikums” 36.RD.nolikums-17.12.2009.doc
 • Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  0. līmenis (Nedeklarēta identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Klients nosūta sev interesējošo jautājumu uz norādīto e-pasta
 • Klātiene   -   Klients ierodas klātienē un uzdod sev interesējošos jautājumus, nepieciešamības gadījumā tiek piedāvāta attiecīgā speciālista konsultācija
 • Korespondence   -   Klients nosūta sev interesējošo jautājumu uz norādīto adresi
 • Tālrunis   -   Klients var uzdot sev interesējošo jautājumu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Klients var iegūt informāciju par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem
 • Tālrunis   -   Pašvaldības darbinieks konsultē klientu par interesējošiem jautājumiem, nepieciešamības gadījumā tiek iesaistīts speciālists padziļinātas konsultācijas saņemšanai
 • E-Pasts   -   Klients saņem atbildi uz interesējošo jautājumu
 • Korespondence   -   Klients saņem atbildi uz interesējošiem jautājumiem
 • Klātiene   -   Klients saņem atbildi uz interesējošo jautājumu, nepieciešamības gadījumā tiek piedāvāta attiecīgā speciālista konsultācija
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaIzglītības, kultūras un sporta departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV 1010, Tālrunis: +371 67026816, Mobilais tālrunis: , E-pasta adrese: iksd@riga.lv, WWW: http://www.iksd.riga.lv

  Mobilais tālrunis:

  , Mobilais tālrunis:

  Mobilais tālrunis:

  Mobilais tālrunis:
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30- 18:00
  Otrdiena: 8:30- 17:00
  Trešdiena: 8:30- 17:00
  Ceturtdiena: 8:30- 17:00
  Piektdiena: 8:30- 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība