Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Rīga pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrs
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Rīga pilsētas pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrs (turpmāk - Reģistrs) ir datubāze, kurā tiek apkopoti dati par Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušām un Reģistrā reģistrētajām ģimenēm ar bērniem, kurām ir tiesības uz Rīgas pilsētas pašvaldības noteiktajiem atvieglojumiem.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Reģistrā reģistrētās Rīgas pašvaldības ģimenes var saņemt šādu atbalstu:
  1. Atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas par profesionālas ievirzes izglītības programmu apguvi pašvaldības izglītības iestādēs.
  2. Atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs.
  3. Apmaksātas ēdināšanas izmaksas izglītojamiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu.
  4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.
  5. Braukšanas maksas atvieglojumus Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā 100% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem ģimenes vecākiem, kuriem ir seši vai vairāk bērni; 60% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas abiem ģimenes vecākiem, kuru ģimenē ir trīs līdz pieci bērni. Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus jāvēršas SIA "Rīgas satiksme" Klientu apkalpošanas centros.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Reģistrā var tikt reģistrēta ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (bērnu skaitā neieskaita bērnus, kuru aizgādības tiesības vecākam ir pārtrauktas vai atņemtas), ja ģimene ir deklarēta vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā (šis nosacījums neattiecas uz gadījumu, ja bērns iegūst izglītību ārvalsts izglītības iestādē un viņa dzīvesvieta ir ārvalstī). Par ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Vecāks vai persona, kas realizē bērna aprūpi var reģistrēties Reģistrā:
  1. izmantojot e-pakalpojumu privātpersonām Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, kas pieejams sadaļā 'Ģimenes atbalsta reģistrs';
  2. vai vēršoties klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai Rīgas Sociālajā dienestā uzrādot personu apliecinošu dokumentu un parakstot piekrišanu savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu iekļaušanai Reģistrā, ja nepieciešams, uzrādot dokumentu oriģinālus, kuri apliecina ģimenes atbilstību Reģistra kritērijiem (piemēram, pilngadību sasniegušai personai līdz 24 gadu vecumam, izziņu no augstskolas, citas pašvaldības bāriņtiesas lēmums par bērna ārpus ģimenes aprūpi).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pēc pieteikuma saņemšanas par ģimenes reģistrēšanu Reģistrā dokumentu izskatīšana un ģimenes datu iekļaušana Reģistrā var aizņemt 10 darba dienas.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Reģistrā jāreģistrējas un piekrišana datu apstrādei jāapliecina katrai ģimenes pilngadīgai personai.
  Brīdinājums:
  Ja atcelsiet piekrišanu savu un savu nepilngadīgo bērnu personas datu iekļaušanai Reģistrā, Jūsu ģimenes dati Reģistrā vairs netiks apstrādāti.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra vai Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums.
 • Portāls   -   Izmantojot e-pakalpojumu privātpersonām Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, kas pieejams sadaļā 'Ģimenes atbalsta reģistrs' https://www.eriga.lv/
 • Tālrunis   -   Zvanot uz Rīgas domes bezmaksas informatīvo tālruni +371 80000800 vai Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvo tālruni +371 80005055 var iegūt papildus informāciju par pakalpojumu, tā pieprasīšanas un saņemšanas kārtību.
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Izmantojot e-pakalpojumu privātpersonām Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, kas pieejams sadaļā 'Ģimenes atbalsta reģistrs'.
 • Klātiene   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra vai Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Sociālais dienests
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pakalpojuma pieprasīšanai un dokumentu iesniegšanai: Rīgas Sociālais dienests, Baznīcas iela 19/23, 1.stāvs, Rīga, LV-1010, Tālrunis: +371 80005055 / 67105048, WWW: http://www.ld.riga.lv/Rīgas_Sociālais_dienests.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10:00 - 18:00
  Otrdiena: 9:30 - 15:00
  Ceturtdiena: 9:00 - 16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Kungu iela 7/9, LV-1539; Daugavpils iela 31, LV-1003; Eduarda Smiļģa iela 46, LV-1002; Brīvības iela 49/53, LV-1010, Tālrunis: +371 80000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/sazina_ar_pasvaldibu/default.htm
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30 - 18:00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Otrdiena: 8:30 - 17:00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00; Brīvības iela 49/53 8.00 - 19.00)
  Trešdiena: 8:30 - 17:00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00; Brīvības iela 49/53 8.00 - 19.00)
  Ceturtdiena: 8:30 - 17:00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00; Brīvības iela 49/53 8.00 - 19.00)
  Piektdiena: 8:30 - 16:00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00; Brīvības iela 49/53 8.00 - 19.00)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība