Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Vēlēšanu iecirkņa maiņa
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Iesniegumu pieņemšana par vēlēšanu iecirkņa maiņu Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanās un Eiropas Parlamenta vēlēšanās.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Republikas pilsētas un novada domes vēlēšanās vēlētājam ir tiesības mainīt vēlēšanu iecirkni, izraugoties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni tās pašvaldības administratīvajā teritorijā, kurā viņš deklarējis savu dzīvesvietu vai kurā viņam atrodas likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.
Eiropas Parlamenta vēlēšanās vēlētājam ir tiesības mainīt vēlēšanu iecirkni, izvēloties jebkuru citu vēlēšanu iecirkni Latvijā vai ārvalstīs.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Persona, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu un reģistrēta Vēlētāju reģistrā.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums https://likumi.lv/doc.php?id=84185
 • Iedzīvotāju reģistra likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49641
 • Par Centrālo vēlēšanu komisiju https://likumi.lv/doc.php?id=57703
 • Personu apliecinošu dokumentu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=243484
 • Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likums https://likumi.lv/doc.php?id=57839
 • Vēlētāju reģistra likums https://likumi.lv/doc.php?id=83681
 • RD ID 24.10.2018 reglaments Nr.3 "Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reglaments" 3.RD.APC reglaments_24.10.2018.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  · Personas pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
  · pašvaldību vēlēšanās, mainot iecirkni uz pašvaldību, kurā vēlētājam pieder nekustamais īpašums, papildus jāuzrāda īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (zemesgrāmata vai izziņa no zemesgrāmatas) - jāuzrāda oriģināls.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors
  Atgādinājums:
  Pakalpojumu var izmantot balsošanai Eiropas Parlamenta un Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās 70 dienas pirms vēlēšanām un ne vēlāk kā 18 dienas pirms vēlēšanām.

  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalificēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Vēlētājs uzrāda personu apliecinošu dokumentu - pasi vai personas apliecību un iesniedz iesniegumu par vēlēšanu iecirkņa maiņu. Ja vēlētājs vēlas mainīt vēlēšanu iecirkni uz citu pašvaldību, vēlētājs papildus uzrāda īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu (pašvaldību vēlēšanas).
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Vēlētājs saņem informāciju par vēlēšanu iecirkņa maiņu.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Kungu iela 7/9, LV-1050, Tālrunis: 80000 800, E-pasta adrese: apc@riga.lv , WWW: https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/sazina_ar_pasvaldibu/default.htm

  Centra rajons, Brīvības iela 49/53, LV-1010, Tālrunis: 80000 800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/sazina_ar_pasvaldibu/default.htm

  Latgales priekšpilsēta, Daugavpils iela 31, LV-1003, Tālrunis: 80000 800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/sazina_ar_pasvaldibu/default.htm

  Zemgales priekšpilsēta, Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, Tālrunis: 80000 800, WWW: https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/sazina_ar_pasvaldibu/default.htm

  Kurzemes rajons, Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, Tālrunis: 67026647, E-pasta adrese: apcd@riga.lv, WWW: https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/sazina_ar_pasvaldibu/default.htm
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 ((Brīvības iela 49/53 8.00-19.00))
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 ((Kungu ielā 7/9 8.15 -17.00; Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00))
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 ((Kungu ielā 7/9 8.15 -17.00; Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00))
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 ((Kungu ielā 7/9 8.15 -18.00; Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00))
  Piektdiena: 8.30 - 16.00 ((Kungu ielā 7/9 8.15 -16.00; Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00) )
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaIedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanas nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Dzirciema iela 28, LV-1007, Tālrunis: 67026647, WWW: https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/sazina_ar_pasvaldibu/default.htm
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība