Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Pētījumu sagatavošana par energoefektivitātes un energoapgādes jautājumiem
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
"Rīgas enerģētikas aģentūra"
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Energoefektivitātes un ilgtspējīgas enerģetikas viedai pilsētai veicināšana Rīgas pilsētas pašvaldībā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas enerģētikas aģentūra" (turpmāk - REA) organizē pētījumus enerģētikas jomā par energoefektivitātes jautājumiem, atjaunojamiem energoresursiem, viedām pilsētām, tai skaitā priekšpētījumus projektu sagatavošanai, izmantojot kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījuma metodes, kā arī konsultācijas par pētījumu metodoloģiju, datu analīzi un specializēto risinājumu pielietošanu.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • RD 24.09.2013. sn. Nr.48 "Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas aģentūra" maksas pakalpojumiem" http://likumi.lv/doc.php?id=261935
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Nav
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  90
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Rīgas domes 2013.gada 24.septembra saistošie noteikumi Nr.48 "Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas enerģētikas
  aģentūra" maksas pakalpojumiem" EUR 38.00
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Saskaņā ar līgumā noteikto
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Konsultāciju un/vai pieprasījumu iesniedz klātienē, tiek noslēgts pakalpojuma līgums
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pētījumu saņem klātienē, līgumā noteiktajā laikā.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienība"Rīgas enerģētikas aģentūra"
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Tālrunis: +371 67012350, +371 67012443, Mobilais tālrunis: +371 27886298, Fakss: +371 67171181, E-pasta adrese: rea@riga.lv, WWW: www.riga.rea.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 17.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00
  Piektdiena: 8.30 - 17.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiLV35NDEA0022500033010
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība