Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Pilsētas attīstības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Aktualizētās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē topogrāfiskā plāna derīguma laikā.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Gadījumos, kad līdz būvdarbu uzsākšanai ir konstatēts, ka apvidū esošo virszemes vai apakšzemes objektu novietojums vai apzīmējumi neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, ir jāiesniedz iesniegums par reģistrēta topogrāfiskā plāna aktualizāciju un aktualizēta topogrāfiskā plāna datne.
  Pēc iesnieguma saņemšanas Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai uz e-pastu geo@riga.lv, iesniegtā informācija tiek pārbaudīta atbilstoši 24.04.2012.Ministru kabineta noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" prasībām. Pēc pārbaudes aktualizētā topogrāfiskā informācija tiek reģistrēta pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē un aktualizētā topogrāfiskā plāna datne ar pavadvēstuli nosūtīta klientam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Mērnieks (sertificēta persona ģeodēzisko darbu veikšanai) vai komersants (komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku), kurš izstrādājis reģistrēto topogrāfisko plānu.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Ģeotelpiskās informācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=202999;
 • RD 18.12.2019. sn. Nr.98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/312226
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju datubāzē 10_pielikums.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Piesakot pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, jāaizpilda lauki ar prasīto informāciju;
  Piesakot pakalpojumu uz e-pastu geo@riga.lv, jāiesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums ar pievienotu aktualizēta topogrāfiskā plāna datni *.dgn vai *.dwg datņu formātā.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  5
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta atbilstoši 18.12.2019. Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi":
  1 iesniegšanas reize - EUR 13,00*
  * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  - 2 (divu) darba dienu laikā pēc klienta iesnieguma saņemšanas tiek izsūtīts priekšapmaksas rēķins uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi**;
  - 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas tiek veikta iesniegtās informācijas pārbaude un reģistrācija datubāzē.
  ** Ir iespējams noslēgt līgumu par pakalpojuma apmaksu ar pēcmaksu. Sīkāka informācija iegūstama Ģeomātikas pārvaldē pa tālruni: 67105817 vai e-pastu geo@riga.lv.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalificēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   jāaizpilda iesniegums un pielikumā jāpievieno aktualizēta topogrāfiskā plāna datne *.dgn vai *.dwg datņu formātā. Iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un ar datni jānosūta uz e-pastu: geo@riga.lv;
 • Portāls   -   sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Aktualizēta topogrāfiskā plāna pārbaude un reģistrācija datubāzē, jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno aktualizēta topogrāfiskā plāna datne *.dgn vai *.dwg datņu formātā.
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=DDA
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un aktualizēta topogrāfiskā plāna datne aplūkojama un lejupielādējama, autorizējoties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
 • E-Pasts   -   ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un aktualizētā topogrāfiskā plāna datne tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi;
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPilsētas attīstības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Amatu iela 4, LV-1050, Tālrunis: +371 67105817, E-pasta adrese: geo@riga.lv, WWW: http://www.rdpad.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30-18:00
  Otrdiena: 8:30-17:00
  Trešdiena: 8:30-17:00
  Ceturtdiena: 8:30-18:00
  Piektdiena: 8:30-15:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiSaņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 NMR kods: 90011524360 PVN reģ.Nr.: LV90011524360 Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle Konta Nr.: LV77NDEA0020200002010
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība