Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
GNSS bāzes staciju sistēmas EUPOS-RĪGA datu pakalpojumu abonēšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Pilsētas attīstības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Nodrošināt EUPOS-RĪGA bāzes staciju sistēmas datu pakalpojumu izmantošanu mērniecības darbiem būvniecībā, kartogrāfijā, lauksaimniecibā un citās nozarēs.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
EUPOS-RĪGA bāzes staciju sistēma sastāv no 5 (piecām) tīklā saslēgtām bāzes stacijām jeb Globālās Navigācijas Satelītu Sistēmas (GNSS) uztvērējiem, kas darbojas nepārtrauktā režīmā (365 dienas gadā), uztverot un apstrādājot satelītu signālu datus, izplatot tos lietotājiem reālajā laikā (RTK), un uzkrājot pēcapstrādei RINEX formātā. EUPOS-RĪGA bāzes staciju koordinātas aprēķinātas Latvijas 1992.gada koordinātu sistēmā (LKS-92 TM) un sasaistītas ar Valsts ģeodēzisko tīklu.
EUPOS-RĪGA bāzes staciju sistēma ir validēta atbilstoši 15.11.2011. MK noteikumiem Nr.879 'Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi'.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziska vai juridiska persona, kas ar GNSS uztvērēju veic ģeodeziskos vai mērniecības darbus Rīgas pilsētā un pārējā EUPOS-RĪGA validētajā teritorijā.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Ģeotelpiskās informācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=202999;
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par GNSS EUPOS-RĪGA datu pakalpojumiem 08_pielikums_EUPOS_RIGA.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums un ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu noslēgts datu pakalpojumu abonēšanas līgums par EUPOS-RĪGA datu pakalpojumu saņemšanu *.
  * Pakalpojuma saņēmējam pēc pakalpojuma pieprasīšanas uz iesniegumā norādīto e-pastu tiek nosūtīta līguma sagatave izdrukāšanai un parakstīšanai, vai parakstīšanai ar drošu E-parakstu. Līguma oriģināli (2 eksemplāri) ar pasta starpniecību vai personīgi jānogādā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, LV-1050, līguma parakstīšanai un reģistrēšanai.
  Klientam ir iespēja līguma saskaņošanu ar Departamentu veikt, izmantojot drošu E-parakstu. Tādā gadījumā pakalpojuma pieprasītājs aizpildītu līguma sagatavi nosūta uz e-pastu: geo@riga.lv un 1 (vienas) nedēļas laikā saņem elektronisku apliecinājumu par līguma reģistrēšanu un parakstīšanu Departamentā.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  2
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   - jānosūta aizpildīts iesniegums uz e-pastu geo@riga.lv;
 • Klātiene   -   - jāiesniedz aizpildīts iesniegums Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   - visa informācija, kas attiecināma uz lietotāja identifikatora izsniegšanu, aktivizāciju un darbības pārtraukšanu, un pakalpojuma aktualitātēm;
 • Klātiene   -   - visa informācija, kas attiecināma uz līguma izpildes uzraudzību, operatīvā un tehniskā informācija tiek sniegta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPilsētas attīstības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105817, E-pasta adrese: geo@riga.lv, WWW: www.rdpad.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 08:30-18:00
  Otrdiena: 08:30-17:00
  Trešdiena: 08:30-17:00
  Ceturtdiena: 08:30-18:00
  Piektdiena: 08:30-15:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība