Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Psiholoģiskā palīdzība ārkārtas situācijā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Labklājības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Sniegtā psiholoģiskā palīdzība ārkārtas situācijā (turpmāk - Pakalpojums) (stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no personas darbības neatkarīgi apstākļi, piemēram, ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.) nonākušām personām (ģimenēm), kuras ārkārtas situācijas rezultātā nespēj apmierināt pamatvajadzības, notikuma vietā Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pakalpojuma uzdevums ir nodrošināt psiholoģisku palīdzību ārkārtas situācijā (stihiska nelaime vai iepriekš neparedzami, no personas darbības neatkarīgi apstākļi, piemēram, ugunsgrēks, plūdi, vētra u.c.) nonākušām personām (ģimenēm) notikuma vietā Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā.
Lēmumu par psiholoģiskās palīdzības nepieciešamību notikuma vietā pieņem Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes dežūrdienesta operatīvais dežurants. Dežūrdienesta operatīvais dežurants telefoniski informē biedrības 'Skalbes' krīzes komandas koordinatoru (darba dienās no 9:00-17:00 pa tālruni 67222922, pārējā laikā 29114448) un informē Pašvaldības policiju par biedrības 'Skalbes' krīzes komandas nogādāšanu notikuma vietā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Ārkārtas situācijā nonākušās personas (ģimenes), kuras ārkārtas situācijas rezultātā nespēj apmierināt pamatvajadzības.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 21.04.2008 not. Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=174327
 • MK 27.05.2003. not. Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" http://www.likumi.lv/doc.php?id=75481
 • RD 04.09.2012. sn. Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252684
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Nav
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Ārkārtas situācijas notikuma vieta Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā pakalpojums tiek sniegts nekavējoties.
  Lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību notikuma vietā pieņem Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes dežūrdienesta operatīvais dežurants.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Lēmumu par psiholoģiskās palīdzības nepieciešamību notikuma vietā pieņem Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldes dežūrdienesta operatīvais dežurants.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pakalpojuma saņemšana ārkārtas situācijas notikuma vietā Rīgas pilsētas pašvaldības teritorijā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Biedrība 'Skalbes' Kungu iela 34, Rīga, Tālrunis: +371 67222922, E-pasta adrese: skalbes@skalbes.lv, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/Psihologiska-palidz%C4%ABba.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9:00 - 17:00
  Otrdiena: 9:00 - 17:00
  Trešdiena: 9:00 - 17:00
  Ceturtdiena: 9:00 - 17:00
  Piektdiena: 9:00 - 17:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība