Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Elektroniska kvīts nosūtīšana par ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Finanšu departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Informācijas sniegšana elektroniskā veidā par sniegtajiem ēdināšanas pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādē
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes bērnu vecākiem ir iespēja savā apgādībā vai aizbildniecībā esošajiem bērniem attālināti apskatīt kvītis par aprēķināto ēdināšanas maksu un reģistrēt e-pasta adresi turpmākajai kvīšu saņemšanai tikai digitālā formā
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Rīgas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes bērnu vecāki
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums „Par grāmatvedību” http://www.likumi.lv/doc.php?id=66460
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Nav
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Portāls   -   Pakalpojuma izmantošanai nepieciešama autorizācija portālā.
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/Authorized/Service.aspx
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Pakalpojuma saņēmējs portālā var apskatīt savā apgādībā vai aizbildniecībā esošo bērnu kvītis
 • E-Pasts   -   Pakalpojuma saņēmējs, piesakoties saņemt "Kvītis par bērnu ēdināšanu" saņems šīs kvītis uz savu norādīto e-pastu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaInformācijas tehnoloģiju centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Par tehniskām problēmām -Brīvības iela 49/53, Tālrunis: 67037000, E-pasta adrese: sos@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 08.30-17.00
  Otrdiena: 08.30-17.00
  Trešdiena: 08.30-17.00
  Ceturtdiena: 08.30-17.00
  Piektdiena: 08.30-17.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaFinanšu departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Par elektronisko kvīšu saturu un formu. Finanšu departamenta Grāmatvedības uzskaites pārvalde Brīvības iela 266. , Tālrunis: 67181744; 67181837, E-pasta adrese: horizon@riga.lv; , WWW: www.riga.lv

  Jautājumos par pakalpojuma darbības traucējumiem, Tālrunis: 67037000, E-pasta adrese: sos@riga.lv, WWW: riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 08.15-17.00
  Otrdiena: 08.30-17.00
  Trešdiena: 08.30-17.00
  Ceturtdiena: 08.30-17.00
  Piektdiena: 08.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība