Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Zupas virtuves pakalpojums
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Labklājības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Nodrošināt silta ēdiena izsniegšanu Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā personām, kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Bez maksas izsniegt siltu ēdienu personām bez noteiktas dzīvesvietas un citiem trūcīgajiem Rīgas iedzīvotājiem
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Personas bez noteiktas dzīvesvietas un citas trūcīgas personas
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • RD 30.01.2007. lēmums Nr. 2001 "Par palīdzības sniegšanu bezpajumtniekiem nelabvēlīgos laika apstākļos Rīgā" 30.01.2007. Nr.2001 ar pielikumu.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Nav
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Zupas virtuves pakalpojuma saņēmējam jāievēro sabiedriskās kārtības noteikumi. Par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumiem tiek informēta Rīgas pašvaldības policija.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Zupas virtuves apmeklējums
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Zupas virtuves apmeklējums
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Biedrība "Žēlsirdības misija "Dzīvības ēdiens"", zupas virtuves izsniegšanas vieta - Kr.Barona ielā 56, Rīgā, Tālrunis: Informācijas iegūšanai: +371 80005055, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/zupas-virtuves.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00 - 11.00
  Otrdiena: 9.00 - 11.00
  Trešdiena: 9.00 - 11.00
  Ceturtdiena: 9.00 - 11.00
  Piektdiena: 9.00 - 11.00
  Sestdiena: 9.00 - 11.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Rīgas Svētās Trijādības - Sergija sieviešu klostera zupas virtuves izsniegšanas vieta - Kr.Barona ielā 126, Rīga , Tālrunis: Informācijas iegūšanai: +371 80005055, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/zupas-virtuves.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 12.00 - 13.00
  Otrdiena: 12.00 - 13.00
  Trešdiena: 12.00 - 13.00
  Ceturtdiena: 12.00 - 13.00
  Piektdiena: 12.00 - 13.00
  Sestdiena: 12.00 - 13.00
  Svētdiena: 12.00 - 13.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Biedrības "Svētā Jāņa Palīdzība" zupas virtuves izsniegšanas vieta - Laktas ielā 8, k-1, Rīgā , Tālrunis: Informācijas iegūšanai: +371 80005055, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/zupas-virtuves.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10.00 - 11.00
  Otrdiena: 10.00 - 11.00
  Trešdiena: 10.00 - 11.00
  Ceturtdiena: 10.00 - 11.00
  Piektdiena: 10.00 - 11.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Biedrības "Žēlsirdības misija "Dzīvības ēdiens"" zupas virtuves izsniegšanas vieta Katoļu ielā 57, Rīgā (Dienas centrā bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem - pusdienas saņem tie klienti, kuri piedalās dienas centra nodarbībās, un veic līdzdarbības pienākumus), Tālrunis: Informācijas iegūšanai: +371 80005055, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/zupas-virtuves.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 13.00 - 15.00
  Otrdiena: 13.00 - 15.00
  Trešdiena: 13.00 - 15.00
  Ceturtdiena: 13.00 - 15.00
  Piektdiena: 13.00 - 15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Nodibinājuma "Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Diakonijas centrs" zupas virtuves izsniegšanas vieta - Daugavgrīvas ielā 1, Rīgā., Tālrunis: Informācijas iegūšanai: +371 80005055, WWW: http://www.ld.riga.lv/lv/socialie-pakalpojumi-49/zupas-virtuves.html
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 12.00 - 13.00
  Otrdiena: 12.00 - 13.00
  Trešdiena: 12.00 - 13.00
  Ceturtdiena: 12.00 - 13.00
  Piektdiena: 12.00 - 13.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība