Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa no Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS). Sakarā ar to ietekmēta vairāku e-pakalpojumu darbība. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Palīdzēt finansiālās grūtībās nonākušiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Finansiālās grūtībās nonākušiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir iespējas rakstveidā vienoties ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi (turpmāk - Pārvaldi) par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku uz laiku līdz trim gadiem, t.i., uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata, Pārvaldei ir tiesības pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot nodokļu maksātājam termiņus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas. Nodokļu maksātājam motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pāc tam. kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. No dienas, kad nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, lēmumā noteiktajai nodokļu pamatparāda summai tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,025 procentu apmērā par katru dienu visā kavējuma periodā. Ja nodokļu administrācija ir atcēlusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nesamaksātajam pamatparādam tiek atjaunota nokavējuma nauda pilnā apmērā no dienas, kad pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziska vai juridiska persona, kurai izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds, izņemot personas attiecībā uz kurām tiesa pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanu vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” http://www.likumi.lv/doc.php?id=43913
 • Likums „Par nodokļiem un nodevām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Motivēts iesniegums, pilnvarotajām personām - pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu). Ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir nodots izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka ir samaksāti šā lēmuma izpildes izdevumi.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi tiek izdots viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Administratīvo aktu var pārsūdzēt Rīgas domes priekšsēdētājam viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveida aktā nav norādes kur un kādā termiņā, var apstrīdēt - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu
 • Klātiene   -   Iesniedz motivētu iesniegumu
 • Korespondence   -   Nosūta motivētu iesniegumu
 • Portāls   -   Iesniedz motivētu iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, vai www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu "Ziņojums pašvaldībai"
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=NINO
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Saņem elektroniski parakstītu lēmumu
 • Korespondence   -   Saņem lēmumu
 • Klātiene   -   Saņem lēmumu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPašvaldības ieņēmumu pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012, Tālrunis: +371 80000850, Fakss: +371 67105089, E-pasta adrese: pip@riga.lv, WWW: http://pip.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-17.00
  Otrdiena: 8.15-17.00
  Trešdiena: 8.15-17.00
  Ceturtdiena: 8.15-17.00
  Piektdiena: 8.15-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība