Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Vispārīgas informācijas un konsultāciju sniegšana par Rīgas pilsētas pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Apmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Informācijas sniegšana
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Klients vēršas Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā (turpmāk - APC) pieprasot informāciju par interesējošo jautājumu vai ar vispārīga rakstura problēmu. APC sniedz informāciju klientam vēlamā veidā vai, izvērtējot situāciju, iesaka problēmas risinājumu. Nepieciešamības gadījumā darbinieks sazinās ar kompetento Rīgas pilsētas pašvaldības administrācijas darbinieku vai iesaka iestādi, kura varētu sniegt nepieciešamo palīdzību problēmas risināšanai. Nepieciešamības gadījumā APC darbinieks noformē mutvārdu iesniegumu. APC sagatavo un izvieto izziņas materiālus apmeklētājiem pieejamās vietās.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Informācijas atklātības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601
 • Personu apliecinošu dokumentu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=243484
 • RD 01.03.2011. sn. Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" http://www.likumi.lv/doc.php?id=227996
 • RD APC 25.05.2018. Privātuma atruna par Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām adresēto dokumentu apstrādi Privātuma atruna par Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm, struktūrvienībām un amatpersonām adresēto dokumentu apstrādi.docx
 • RD ID 24.10.2018 reglaments Nr.3 "Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra reglaments" RD-18-3-rgi.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Nav
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pakalpojums tiek sniegts klienta klātbūtnē (ja ir nepieciešama informācijas apkopošana, nākošajā darba dienā). Konsultācijas pa tālruni vai klātienē tiek sniegtas pieprasīšanas brīdī. Ja ir saņemts vispārīgas konsultācijas pieprasījums pa pastu vai e-pastu, konsultācijas tiek sniegtas normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  APC darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora, Rīgas pilsētas izpilddirektora pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  0. līmenis (Nedeklarēta identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Klients elektroniski pieprasa vispārīgu informāciju vai konsultāciju, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: apc@riga.lv
 • Klātiene   -   Klients klātienē vēršas APC
 • Korespondence   -   Klients vēršas ar rakstveida iesniegumu APC - Kungu ielā 7/9, Rīga, LV-1050
 • Tālrunis   -   +371 80000 800
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Klientam tiek sniegta informācija pa tālruni +371 80000 800
 • E-Pasts   -   Vispārīga informācija vai konsultācija tiek nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi
 • Korespondence   -   Vispārīga informācija vai konsultācija tiek nosūtīta uz norādīto adresi
 • Klātiene   -   Vispārīga informācija vai konsultācija tiek sniegta klientam klātienē
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Kungu iela 7/9, LV-1539; Daugavpils iela 31, LV-1003; Eduarda Smiļģa iela 46, LV-1002; Brīvības iela 49/53, LV-1010, Tālrunis: +371 80000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00 -19.00).
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00; Brīvības iela 49/53 8.00 - 19.00).
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00; Brīvības iela 49/53 8.00 - 19.00).
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00; Brīvības iela 49/53 8.00 - 19.00).
  Piektdiena: 8.30 - 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00; Brīvības iela 49/53 8.00 - 19.00).
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība