Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Pasažieru velosipēdu kustības maršrutu atļauju izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Satiksmes departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Rīgas domes saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā Satiksmes departaments izsniedz pasažieru velosipēdu kustības maršrutu atļauju Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, ņemot vērā satiksmes drošību un sabiedrisko nepieciešamību
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas domes Satiksmes departaments izskata fiziskas vai juridiskas personas pieteikumu un pieņem lēmumu par pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļaujas izsniegšanu
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Juridiska persona vai fiziska persona, kas reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 02.06.2015. not. Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi" http://likumi.lv/ta/id/274865-celu-satiksmes-noteikumi
 • RD 14.08.2012. sn. Nr.183 "Speciāli pasažieru pārvadāšanai izgatavoto velosipēdu, kas paredzēti komercpakalpojumu sniegšanai, izmantošanas noteikumi Rīgas pilsētā" http://likumi.lv/doc.php?id=251374
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Pieteikums pasažieru velosipēda kustības maršruta atļaujas saņemšanai Pieteikums_pasazieru_velosipedu_marsruti.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Rakstveida pieteikums.
  2. Dokumenta, kas apliecina pakalpojuma sniedzēja turējuma tiesības uz pasažieru velosipēdu, ja pakalpojuma sniedzējs nav pasažieru velosipēda īpašnieks (līzinga, nomas, patapinājuma vai tamlīdzīga līguma kopija, uzrādot oriģinālu).
  3. Ražotāja izsniegto dokumentu, kas identificē pasažieru velosipēda tehniskos datus, kopijas (uzrādot oriģinālus).
  4.Apdrošināšanas līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) par attiecīgā pasažieru velosipēda īpašnieka vai tiesīgā lietotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas domes Satiksmes departamenta administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja likumā noteiktajā kārtībā
  Atgādinājums:
  Rīgas pilsētā pasažieru velosipēdi drīkst braukt tikai Rīgas domes 14.08.2012. saistošajos noteikumos Nr.183 noteiktajā kārtībā izsniegto pasažieru velosipēdu kustības maršrutu atļauju norādītajos maršrutos. Pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļauja tiek izsniegta uz laiku līdz 12 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz nākamā kalendārā gada 1.martam
  Brīdinājums:
  Par šo noteikumu neievērošanu pakalpojuma sniedzējam vai pasažieru velosipēda vadītājam var uzlikt administratīvo sodu no EUR 14 līdz EUR 350
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pieteikuma iesniegšana un nepieciešamo dokumentu uzrādīšana Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, Sabiedriskā transporta un pasažieru komercpārvadājumu nodaļā ( 606.kab., 514.kab., tālr. +371 67012724, +371 67012725)
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   Lēmumu un pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļauju Satiksmes departaments nosūta pa pastu uz klienta norādīto adresi
 • Klātiene   -   Lēmumu un pasažieru velosipēda kustības maršrutu atļauju izsniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 606.kab., 514.kab., tālr. +371 67012724, +371 67012725
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaSatiksmes departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Ģertrūdes iela 36,Rīga, LV-1011 (514.kab., 606.kab.), Tālrunis: +371 67012724, +371 67012725, Fakss: +371 67012702, E-pasta adrese: sd@riga.lv, WWW: www.rdsd.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30.-12.00, 12.30-17.00
  Otrdiena: 8.30.-12.00, 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30.-12.00, 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30.-12.00, 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30.-12.00, 12.30-17.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība