Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Krīzes intervences pakalpojums krīzes situācijā nonākušām personām
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Labklājības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Krīzes intervences pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta profesionālu psiholoģisko, sociālā darba speciālista un citu speciālistu palīdzību krīzes situācijā nonākušajai ģimenei.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Krīzes intervences pakalpojums nodrošina profesionālu psiholoģisko, sociālā darba speciālista un citu speciālistu palīdzību krīzes situācijā, nodrošinot personām iespēju saņemt individuālas psihologa konsultācijas ar mērķi stabilizēt klienta psihoemocionālo stāvokli, uzlabot/attīstīt noteiktas prasmes, spējas, sniegt nepieciešamo psiholoģisko atbalstu un virzienu personas problēmu risināšanai un saskarsmes veicināšanai, savstarpējo attiecību ģimenē un ārpus tās uzlabošanai un stiprināšanai.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tiesības saņemt krīzes intervences pakalpojumu ir Rīgas pilsētas pašvaldībā deklarētai:
  1. ģimenei, kura vērsusies Rīgas Sociālajā dienestā;
  2. ģimenei, par kuru Rīgas bāriņtiesa ir pieņēmusi vienpersonisko lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai bērns nogādāts drošā vidē ar policijas aktu;
  3. ģimenei, kurā bērnam ir risks nonākt ārpusģimenes aprūpē.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Bāriņtiesu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68488
 • MK 02.09.2019. not.Nr.138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" https://likumi.lv/ta/id/305995-noteikumi-par-socialo-pakalpojumu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu
 • MK 27.05.2003. not. Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" http://www.likumi.lv/doc.php?id=75481
 • RD 04.09.2012. sn. Nr.184 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252684
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu krīzes intervences pakalpojumu ģimenei ir jāizsaka mutiska vēlme sadarboties ar krīzes intervences pakalpojuma sniedzēju un jāparaksta vienošanos par sadarbības uzsākšanu ar krīzes intervences komandu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Rīgas Sociālais dienests 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par Pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
  Ja lēmums ir pozitīvs Rīgas Sociālais dienests sagatavo nosūtījumu Pakalpojuma saņemšanai.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas, Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma saņemšanas dienas.
  Atgādinājums:
  Ģimenei krīzes intervences pakalpojuma saņemšanas laikā jāsadarbojas ar pakalpojuma sniedzēju un jāpilda sociālās rehabilitācijas plānā noteiktie pienākumi.
  Brīdinājums:
  Ģimenei krīzes intervences pakalpojums ģimenei tiek nodrošināts līdz diviem mēnešiem.
  Ģimenei krīzes intervences pakalpojumu neuzsāk, ja:
  1. Klients ir stiprā alkohola vai narkotisko vielu reibumā un saruna nav iespējama;
  2. Klients ir agresīvs;
  3. Pakalpojuma sniedzējs atkārtoti netiek ielaists dzīvesvietā.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   soc@riga.lv, elektroniskai saziņai ar Rīgas Sociālo dienestu un ar e-parakstu (drošs elektroniskais paraksts) parakstītu dokumentu iesniegšanai
 • Klātiene   -   Rīgas Sociālā dienesta apmeklējums
 • Korespondence   -   Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
 • Tālrunis   -   Informācijas iegūšanai: +371 80005055 / 67105048 / 67037695 / 67012126 / 67012271
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Pakalpojuma nodrošināšana ģimenes (personas) dzīvesvietā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Biedrība 'Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija', Zemitānu laukums 5, Rīga, LV-1006 , Tālrunis: +371 26682721, E-pasta adrese: Ivita.Pukite@sosbca.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Otrdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Trešdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Ceturtdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Piektdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Sestdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Svētdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Biedrība 'Sociālo pakalpojumu attīstības centrs', Elizabetes iela 31-13, Rīga, LV-1010, Tālrunis: +371 29405305, E-pasta adrese: krizescentrs@gmail.com
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Otrdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Trešdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Ceturtdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Piektdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Sestdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Svētdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLabklājības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Biedrība 'Centrs MARTA', Matīsa iela 49-3, Rīga, LV-1009 , Tālrunis: +371 26552981, E-pasta adrese: lelde.svarca@marta.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Otrdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Trešdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Ceturtdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Piektdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Sestdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Svētdiena: Līdz 24 h diennaktī (Pēc ģimenes nepieciešamības)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība