Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaude un reģistrācija datubāzē
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Pilsētas attīstības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaude un reģistrācija datubāzē
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Gadījumos, kad būvniecības laikā ir konstatēts, ka apakšzemes inženiertīklu novietojums vai apzīmējums apvidū neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai situācijai, mērnieks veic aktuālās apakšzemes situācijas uzmērīšanu un iesniedz iesniegumu par topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaudi un reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē, un pievieno topogrāfiskā uzmērījuma datni.
  Pēc iesnieguma saņemšanas Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai uz e-pastu geo@riga.lv, iesniegtā informācija tiek pārbaudīta atbilstoši 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi". Pēc pārbaudes aktualizētā topogrāfiskā informācija tiek reģistrēta pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē un topogrāfiskā uzmērījuma datne ar pavadvēstuli nosūtīta klientam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi, inženiertīklu turētājam vai turētājiem, kuru inženiertīklu novietojumā konstatētas neatbilstības, mērniekam, kurš izgatavojis sākotnējo topogrāfisko plānu un Rīgas pilsētas būvvaldei.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Mērnieks (sertificēta persona ģeodēzisko darbu veikšanai) vai komersants (komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku)
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Ģeotelpiskās informācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=202999;
 • RD 18.12.2019. sn. Nr.98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/312226
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaudi un reģistrāciju datubāzē 9_pielikums.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Piesakot pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, jāaizpilda lauki ar prasīto informāciju.
  Piesakot pakalpojumu uz e-pastu geo@riga.lv, jāiesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums ar pievienotu topogrāfiskā uzmērījuma datni *.dgn vai *.dwg datņu formātā.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  5
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalificēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   - jāaizpilda iesniegums par topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaudi un reģistrāciju datubāzē un pielikumā jāpievieno topogrāfiskā uzmērījuma datne *.dgn vai *.dwg datņu formātā. Iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un ar datni jānosūta uz e-pastu: geo@riga.lv;
 • Portāls   -   - sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Topogrāfiskā uzmērījuma (būvniecības laikā) pārbaude un reģistrācija datubāzē, jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno topogrāfiskā uzmērījuma datne *.dgn vai *.dwg datņu formātā.
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=DDA
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   - ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un topogrāfiskā uzmērījuma datne aplūkojama un lejuplādējama, autorizējoties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
 • E-Pasts   -   - ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un topogrāfiskā uzmērījuma datne tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi;
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPilsētas attīstības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105817, E-pasta adrese: geo@riga.lv, WWW: http://www.rdpad.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30-18:00
  Otrdiena: 8:30-17:00
  Trešdiena: 8:30-17:00
  Ceturtdiena: 8:30-18:00
  Piektdiena: 8:30-15:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība