Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Aktualizētās augstas detalizācijas apakšzemes topogrāfiskās informācijas pārbaude un reģistrācija topogrāfiskās informācijas datubāzē plāna derīguma laikā
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Pilsētas attīstības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Veikt topogrāfiskā plāna pārbaudi un reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Gadījumos, kad būvniecības laikā ir konstatēts, ka apvidū esošā apakšzemes situācija neatbilst reģistrētajā topogrāfiskajā plānā attēlotajai topogrāfiskajai informācijai, mērnieks veic aktuālās apakšzemes situācijas uzmērīšanu un iesniedz iesniegumu par būvniecības laikā uzmērītās apakšzemes topogrāfiskās informācijas pārbaudi un reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē, un pievieno uzmērījuma datni.
Iesniegtā informācija tiek pārbaudīta atbilstoši 24.04.2012. MK noteikumiem Nr.281 'Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi'. Pēc pārbaudes aktualizētā topogrāfiskā informācija tiek reģistrēta pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē un uzmērījuma datne ar pavadvēstuli nosūtīta iesniedzējam (klientam) uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi, inženierkomunikāciju turētājam vai turētājiem, kuru inženierkomunikāciju novietojumā konstatētas neatbilstības, mērniekam, kurš izgatavojis sākotnējo topogrāfisko plānu un Rīgas pilsētas būvvaldei.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Mērnieks (sertificēta persona ģeodēzisko darbu veikšanai) vai komersants (komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku)
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Ģeotelpiskās informācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=202999;
 • RD 23.07.2013. sn. Nr.6 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” http://m.likumi.lv/doc.php?id=259528.
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par būvniecības laikā uzmērītās apakšzemes topogrāfiskās informācijas pārbaudi un reģistrāciju topogrāfiskās informācijas datubāzē 9_pielikums_Topo_plana.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Jāiesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums ar pievienotu uzmērījuma datni *.dgn vai *.dwg formātā. Iesniegums ar datni jānosūta uz e-pastu: geo@riga.lv
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   - jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums ar pievienotu uzmērījuma datni *.dgn vai *.dwg formātā. Iesniegums ar datni jānosūta uz e-pastu: geo@riga.lv
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   - ar drošu elektronisko parakstu parakstīta atbildes vēstule un uzmērījuma datne tiek nosūtīta uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPilsētas attīstības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Amatu iela 4, E-pasta adrese: geo@riga.lv, WWW: rdpad.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:30-18:00
  Otrdiena: 8:30-17:00
  Trešdiena: 8:30-17:00
  Ceturtdiena: 8:30-18:00
  Piektdiena: 8:30-15:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība