Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Lielgabarīta un smagsvaru pārvadājumu maršrutu saskaņošana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Satiksmes departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Nodrošināt lielgabarīta un/vai smagsvaru pārvadājumu maršrutu saskaņošanu
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu satiksmes drošību Rīgas pilsētā, tiek veikta lielgabarīta un/vai smagsvaru pārvadājumu maršrutu saskaņošana atļaujas saņemšanai no VAS "Latvijas valsts ceļi"
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 06.04.2010. not. Nr.343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem" http://likumi.lv/ta/id/208072-noteikumi-par-lielgabarita-un-smagsvara-parvadajumiem
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums lielgabarīta un/vai smagsvara pārvadājumu maršrutu saskaņošanai Rīgas pilsētā Lielgabarita_smagsvara_parvadajumu_atlauja.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  5
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Darbinieka vai amatpersonas faktisko rīcību var pārsūdzēt pie Satiksmes departamenta direktora
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniegums nosūtāms Rīgas domes Satiksmes departamentam pa e-pasta adresi : sd@riga.lv
 • Fakss   -   Iesniegums nosūtāms Rīgas domes Satiksmes departamentam pa faksa Nr. +371 67012702
 • Klātiene   -   Iesniegums jāiesniedz klātienē Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 606.kabinetā
 • Korespondence   -   Iesniegums nosūtāms Rīgas domes Satiksmes departamentam uz adresi: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Saskaņojumu nosūta pa klienta norādīto e-pasta adresi
 • Korespondence   -   Saskaņojumu nosūta pa klienta norādīto adresi
 • Klātiene   -   Saskaņojumu var saņemt klātienē Rīgas domes Satiksmes departamentā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 36, 502.kabinetā
 • Fakss   -   Saskaņojumu nosūta pa klienta norādīto faksa numuru
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaSatiksmes departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Ģertrūdes iela 36, 502.kab., Rīga, LV-1011, Latvija, Tālrunis: +371 67012708, Fakss: +371 67012702, E-pasta adrese: sd@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00, 12.30-17.00
  Otrdiena: 8.30-12.00, 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00, 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00, 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00, 12.30-17.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība