Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Atzinuma par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā, izstrādāto detāplānojumu vai lokālplānojumu izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Satiksmes departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Sniegt atzinumus par objektu gatavību nodošanai ekspluatācijā, sagatavoto detālplānojumu vai lokālplānojumu atbilstoši Satiksmes departamenta izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un nosacījumiem
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Būvniecību regulējošos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos personām būvobjekta nodošanai ekspluatācijā ir nepieciešams saņemt Rīgas domes Satiksmes departamenta atzinumu par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā, izstrādāto detālplānojumu vai lokālplānojumu atbilstoši Rīgas domes Satiksmes departamenta izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, nosacījumiem un būvprojektam.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Būvniecības likums http://likumi.lv/doc.php?id=258572
 • MK 19.08.2014. not. Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=269069;
 • RD 20.12.2005. sn. Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" 34.RD.saistosie noteikumi-20.12.2005.doc
 • RD 28.12.2000. sn. Nr.106 "Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=1492
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par atzinuma par objekta gatavību nodošanai ekslpuatācijā, izstrādāto detālplānokjumu vai lokālplānojumu sagatavošanu Atzinumu_izsniegsana.doc.rtf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums, Rīgas domes Satiksmes departamenta izsniegtie tehniskie vai īpašie noteikumi (kopija), ģenerālplāns (kopija), par lietus ūdens kanalizācijas objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā iesniedzama arī izbūvētās lietusūdens kanalizācijas izpildshēma (kopija), (arī elektroniski)
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Atzinumu sagatavo un izsniedz pēc visu dokumentu saņemšanas un konkrētā objekta apsekošanas
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Satiksmes departamenta darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniegums un dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu nosūtāmi Rīgas domes Satiksmes departamentam pa e-pasta adresi: sd@riga.lv
 • Klātiene   -   Iesniegums un dokumenti klātienē jāiesniedz Rīgas domes Satiksmes departamentā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, 606.kabinetā
 • Korespondence   -   Iesniegums un dokumenti nosūtāmi Rīgas domes Satiksmes departamentam uz adresi - Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Informācijai klientam atzinums tiek nosūtīs pa klienta norādīto e-pasta adresi
 • Korespondence   -   Atzinums tiek nosūtīts pa klienta norādīto pasta adresi
 • Klātiene   -   Atzinumu var saņemt klātienē Rīgas domes Satiksmes departamentā, Ģertrūdes ielā 36, Rīgā, 606.kabinetā
 • Fakss   -   Informācijai klientam atzinums tiek nosūtīs pa klienta norādīto faksa numuru
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaSatiksmes departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Ģertrūdes iela 36, 606.kab., Rīga, LV-1011, Latvija, Tālrunis: +371 67012786, +371 67012768, Fakss: +371 67012702, E-pasta adrese: sd@riga.lv, WWW: www.rdsd.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-17.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-17.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība