Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana no topogrāfiskās informācijas datubāzes
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Pilsētas attīstības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk - ADTI) sagatavošana un izsniegšana no topogrāfiskās informācijas datubāzes
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pēc elektroniskā pieprasījuma saņemšanas, klientam piesakot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai atsūtot iesniegumu uz e-pastu: geo@riga.lv, izsniedz Rīgas pilsētas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē (topogrāfiskās informācijas datubāze) esošo topogrāfisko informāciju par pieprasīto teritoriju. Topogrāfisko informāciju izsniedz digitālā veidā *.dgn datņu formātā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Mērnieks (sertificēta persona ģeodēzisko darbu veikšanai) vai komersants (komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku)
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Ģeotelpiskās informācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=202999;
 • MK 24.04.2012. not. Nr.281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=246998;
 • RD 23.07.2013. sn. Nr.6 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi” http://m.likumi.lv/doc.php?id=259528.
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu un izsniegšanu no topogrāfiskās informācijas datubāzes 02_pielikums_ADTI.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Piesakot pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, jāaizpilda lauki ar prasīto informāciju.
  Piesakot pakalpojumu uz e-pastu geo@riga.lv, jāiesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums ar pielikumā pievienotu datni ar iezīmētu teritoriju, par kuru prasīta informācija, vēlams *.dgn vai *.dwg datņu formātos.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta atkarībā no teritorijas platības atbilstoši 23.07.2013. RD saistošajiem noteikumiem Nr.6 'Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi':
  EUR 2,00* par vienu planšeti, kas atbilst 1993.gada topogrāfisko karšu sistēmas mēroga 1:1000 karšu lapai (25 ha).
  * Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu pievienotās vērtības nodokli nepiemēro
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  2 (divu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas tiek izsūtīts priekšapmaksas rēķins uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
  10 (desmit) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas tiek sagatavota un izsniegta topogrāfiskā informācija no topogrāfiskās informācijas datubāzes.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   - jāaizpilda iesniegums par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas sagatavošanu un izsniegšanu no topogrāfiskās informācijas datubāzes un pielikumā jāpievieno datne ar iezīmētu teritoriju, par kuru prasīta informācija, vēlams *.dgn vai *.dwg datņu formātā. Iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un ar datni jānosūta uz e-pastu: geo@riga.lv
 • Portāls   -   - sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Topogrāfiskās informācijas sagatavošana un izsniegšana, jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno datne ar iezīmētu teritoriju, par kuru prasīta informācija.
 • E-pakalpojuma adrese:  http://https://www.eriga.lv/servicestarter.ashx?sid=DDA^AUTH&sp=Service1
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   - ADTI datne aplūkojama un lejupielādējama *.dgn datu formātā, autorizējoties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi;
 • E-Pasts   -   - ADTI *.dgn datu formātādatne tiek nosūtīta uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPilsētas attīstības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105817, Fakss: +371 67012949, E-pasta adrese: pad@riga.lv, WWW: www.rdpad.lv

  Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09:00-19:00
  Otrdiena: 9:00-16:00
  Trešdiena: 9:00-16:00
  Ceturtdiena: 09:00-19:00
  Piektdiena: 09:00-14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiBanka: Luminor Bank AS SWIFT kods: NDEALV2X Konta Nr.: LV77 NDEA 0020 2000 0201 0
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība