Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Iesniegumu saistībā ar īres tiesiskajām attiecībām izskatīšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Izskatīt privāto un juridisko personu iesniegumus un pieņemt lēmumus, kas saistīti ar īrnieka un izīrētāja attiecībām
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Īres valde pieņem privāto un juridisko personu iesniegumus par jautājumiem, kas saistīti ar īrnieka un izīrētāja attiecībām, izvērtē problēmu un, ja konstatē normatīvo aktu pārkāpumu, izskata problēmu Īres valdes sēdē ar abu pušu piedalīšanos un sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras dzīvesvieta vai īpašums ir Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Administratīvā procesa likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=55567
 • Iesniegumu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=164501
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss http://www.likumi.lv/doc.php?id=89648
 • Likums “Par dzīvojamo telpu īri” http://www.likumi.lv/doc.php?id=56863
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  nav
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Atbilstoši Rīgas pilsētas Īres valdes nolikuma 26.punktam: faktisko rīcību var pārsūdzēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja.
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniedzējs nosūta savu jautājumu vai problēmas aprakstu uz e-pastu
 • Fakss   -   iesniedzējs nosūta savu jautājumu vai problēmas aprakstu uz faksu
 • Klātiene   -   Iesniedzējs ierodas Īres valdē un iesniedz iesniegumu
 • Korespondence   -   Iesniedzējs nosūta iesniegumu Īres valdei
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniedzējs saņem atbildi uz savu jautājumu vai problēmas skaidrojumu uz norādīto e-pastu
 • Korespondence   -   Īres valde nosūta sēdes lēmumu uz norādīto adresi
 • Klātiene   -   Iesniedzējs klātienē piedalās Īres valdes sēdē problēmas izskatīšanā
 • Fakss   -   Iesniedzējs saņem atbildi uz savu jautājumu vai problēmas skaidrojumu uz norādīto faksu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaĪres valdes darbības nodrošinājuma nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pilsētas Īres valde, Raiņa bulvāris 23 k-2, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +37167012095, +37167012095, Fakss: +37167012092, E-pasta adrese: vi@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8:15-17:00
  Otrdiena: 8:15-17:00
  Trešdiena: 8:15-17:00
  Ceturtdiena: 8:15-17:00
  Piektdiena: 8:15-16:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība