Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Apgrūtinājumu plāna saskaņošana
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Pilsētas attīstības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Apgrūtinājumu plāna saskaņošana
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments veic fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemesgabalu, Latvijas valstij piederošo (zemesgrāmatā reģistrēto) zemesgabalu, kā arī Latvijas valstij piederošo un piekrītošo zemesgabalu, kas iekļauti MK 10.11.2010. rīkojumā Nr.648 apgrūtinājumu plānu saskaņošanu
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Jebkura persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Zemesgabala īpašnieks, ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona nepieciešama pilnvara
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=124247
 • MK 27.12.2011. not. Nr.1019 "Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=243225
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par apgrūtinājuma plāna saskaņošanu Iesniegums_par_apgrutinajuma_plana_saskanosanu.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Apgrūtinājumu plāns, kurš ir izstrādāts atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 'Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi' 215.punktam, 2 (divi) eksemplāri papīrformātā un digitālā veidā vektordatu formātā (dwg. vai dgn) un ja nepieciešams, Ministru kabineta rīkojumu Nr.648 ar pielikumu kā valdījumā nododams zemesgabals.
  Ja Apgrūtinājumu plāns izstrādāts pamatojoties uz Zemes ierīcības projektu, nepieciešams pievienot informāciju par apstiprināto Zemes ierīcības projektu.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Pie Rīgas domes priekšsēdētāja - Rīgas pilsētas pašvaldības nolikuma 121.1.apakšpunkts - Departamenta direktora sākotnējos lēmumus apstrīd pie Rīgas domes priekšsēdētāja. Pēc tam Rīgas domes priekšsēdētāja lēmums par apstrīdēto Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta lēmumu ir pārsūdzams tiesā.
  Atgādinājums:
  Nav.
  Brīdinājums:
  Nav.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniegt aizpildītu iesnieguma veidlapu 'Iesniegums par apgrūtinājumu plānu saskaņošanu Veidlapa Nr.8', adresēta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Elektroniski uz e-pastu, ja iesniegums par apgrūtinājumu plāna saskaņošanu tika iesniegts elektroniski parakstīts uz Departamenta e-pastu pad@riga.lv
 • Klātiene   -   Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta saskaņojums par apgrūtinājumu plānā norādīto apgrūtinājumu atbilstību Rīgas teritorijas plānojumam 2006.-2018.gadam, zemes ierīcības projektam vai detālplānojumam
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPilsētas attīstības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105816, Fakss: +371 67012922, E-pasta adrese: pad@riga.lv, WWW: www.rdpad.lv

  Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs, Rīga, Amatu iela 4, LV 1050
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09:00-19:00
  Otrdiena: 09:00-16:00
  Trešdiena: 09:00-16:00
  Ceturtdiena: 09:00-19:00
  Piektdiena: 08:00-14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība