Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Stratēģijas un Attīstības programmas projekta publiskā apspriešana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Pilsētas attīstības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Stratēģijas un Attīstības programmas projekta publiskā apspriešana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam izstrādes ietvaros notiekošo publisko apspriešanu laikā sabiedrība var izteikt viedokli, to iesniedzot klātienē vai sūtot pa pastu, kā arī Rīgas pašvaldības portālā izmantojot e-pakalpojumu 'Sabiedrības līdzdalība'. Viedokli var izteikt arī klātienē - sanāksmē, kas norisinās publiskās apspriešanas ietvaros. Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot Rīgas pilsētas un sabiedrības intereses.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Jebkura persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskām personām norādīt vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi. Juridiskām personām norādīt, uzņēmuma/organizācijas nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi, iesnieguma vai atsauksmju/priekšlikumu lapas iesniedzēja vārdu, uzvārdu.
  Saņemot pakalpojumu portālā www.geolatvija.lv, nepieciešama autorizēšanās.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Teritorijas attīstības plānošanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=238807
 • MK 14.10.2014. not. Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" http://likumi.lv/doc.php?id=269842
 • MK 25.08.2009. not. Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" http://likumi.lv/doc.php?id=197033
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums vai atsauksmju/priekšlikumu lapa.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  40
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Publiskā apspriešana ilgst ne mazāk kā 4 nedēļas. Viedokli iespējams izteikt publiskās apspriešanas termiņa ietvaros. Pēc publiskās apspriešanas tiek sagatavots pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izvērtējums par atbalstāmajiem un noraidāmajiem priekšlikumiem. Priekšlikumi tiek izvērtēti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un institūciju sniegtajiem nosacījumiem. Atbalstāmie priekšlikumi tiek ņemti vērā, pilnveidojot izstrādāto stratēģijas un attīstības programmas projektu. Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem un izvērtējums ir pieejams www.geolatvija.lv.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Cits   -   Aizpildīt atsauksmju/priekšlikumu lapu un iesniegt elektroniski.
 • E-Pasts   -   Nosūtīt elektroniski parakstītu uz pad@riga.lv
 • Klātiene   -   Iesniegt iesniegumu vai atsauksmju/priekšlikumu lapu.
 • Korespondence   -   Nosūtīt iesniegumu vai atsauksmju/priekšlikumu lapu.
 • Portāls   -   www.geolatvija.lv
 • E-pakalpojuma adrese:  http://www.geolatvija.lv
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   www.geolatvija.lv var iepazīties ar pārskatu par Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes laikā saņemto fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un to izvērtējumu.
 • E-Pasts   -   Elektroniski parakstīta atbilde.
 • Korespondence   -   Rakstiska atbilde uz saņemto iesniegumu.
 • Klātiene   -   Pilsētas attīstības departamenta Stratēģiskās vadības pārvaldē var iepazīties ar pārskatu par stratēģijas un attīstības programmas izstrādes laikā saņemto fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un izvērtējumu.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centri: Kungu iela 7/9; Daugavpils iela 31; Ed.Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53. , E-pasta adrese: pad@riga.lv, WWW: https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=LIDZDA
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPilsētas attīstības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67012947, Fakss: +371 67012949, E-pasta adrese: pad@riga.lv, WWW: www.rdpad.lv

  Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09:00-19:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs)
  Otrdiena: 09:00-16:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs)
  Trešdiena: 09:00-16:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs)
  Ceturtdiena: 09:00-19:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs)
  Piektdiena: 08:00-14:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība