Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Pilsētas attīstības departaments
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Lokālplānojumu izstrādes ietvaros notiekošo publisko apspriešanu laikā sabiedrība var izteikt viedokli, to iesniedzot klātienē vai sūtot pa pastu, kā arī Rīgas pašvaldības portālā izmantojot e-pakalpojumu 'Sabiedrības līdzdalība'. Viedokli var izteikt arī klātienē - sanāksmē, kas norisinās publiskās apspriešanas ietvaros. Publiskās apspriešanas mērķis ir saskaņot lokālplānojuma ierosinātāja, Rīgas pilsētas un sabiedrības intereses.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Jebkura persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskām personām norādīt vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, personas kodu. Juridiskām personām norādīt, uzņēmuma/ organizācijas nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi, iesnieguma vai atsauksmju/priekšlikumu lapas iesniedzēja vārdu, uzvārdu.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • Teritorijas attīstības plānošanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=238807
 • MK 14.10.2014. not. Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" http://likumi.lv/doc.php?id=269842
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums vai atsauksmju/priekšlikumu lapa.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  40
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Publiskā apspriešana ilgst ne mazāk kā 4 nedēļas. Izteikt viedokli iespējams publiskās apspriešanas termiņa ietvaros. Pēc publiskās apspriešanas tiek sagatavots pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem un lokālplānojuma izstrādātāja izvērtējums par atbalstāmajiem un noraidāmajiem priekšlikumiem. Priekšlikumi tiek izvērtēti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, institūciju sniegtajiem nosacījumiem un lokālplānojuma darba uzdevumam. Atbalstāmie priekšlikumi tiek ņemti vērā, pilnveidojot izstrādāto lokālplānojuma redakciju. Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem un izvērtējums tiek publicēts www.rdpad.lv
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav.
  Brīdinājums:
  Nav.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Cits   -   Jautājumus un priekšlikumus var izteikt sanāksmes laikā, kas notiek publiskās apspriešanas ietvaros.
 • E-Pasts   -   Nosūtīt elektroniski parakstītu uz pad@riga.lv.
 • Klātiene   -   Iesniegt iesniegumu vai atsauksmju/priekšlikumu lapu.
 • Korespondence   -   Nosūtīt iesniegumu vai atsauksmju/priekšlikumu lapu.
 • Portāls   -   Atsauksmju/priekšlikumu lapu var aizpildīt un iesniegt elektroniski.
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=LIDZDA
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Elektroniski parakstīta atbilde.
 • Korespondence   -   Rakstiska atbilde uz saņemto iesniegumu tiek nosūtīta pa pastu.
 • Klātiene   -   Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldē var iepazīties ar pārskatu par lokālplānojuma izstrādes laikā saņemto fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un izvērtējumu.
 • Cits   -   Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv var iepazīties ar pārskatu par lokālplānojuma izstrādes laikā saņemto fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un to izvērtējumu.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPilsētas attīstības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105819, E-pasta adrese: pad@riga.lv, WWW: www.rdpad.lv

  Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs Amatu iela 4, Rīga, LV-1050., E-pasta adrese: pad@riga.lv, WWW: www.rdpad.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09:00-19:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra darba laiks)
  Otrdiena: 09:00-16:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra darba laiks)
  Trešdiena: 09:00-16:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra darba laiks)
  Ceturtdiena: 09:00-19:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra darba laiks)
  Piektdiena: 08:00-14:00 (Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centra darba laiks)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centri: Kungu iela 7/9; Daugavpils iela 31; Ed.Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53. , E-pasta adrese: pad@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00).
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība