Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Bezsaimnieka kaķu koloniju sterilizācija, ja kaķus uz veterināro klīniku nogādā kaķu ķērājs
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Organizēt bezsaimnieka kaķu izķeršanu Rīgā, nogādāšanu uz veterinārajām klīnikām un atgādāšanu atpakaļ to noķeršanas vietās, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar bezsaimnieka kaķu populācijas kontroles 'noķer-sterilizē-atlaiž' programmu.
Lai saņemtu pakalpojumu, fiziska vai juridiska persona aizpilda iesnieguma veidlapu, kurā informē par bezsaimnieka kaķu koloniju un izsaka vēlēšanos, lai tiktu veikta kaķu sterilizācija, kā arī norāda, ka ir nepieciešams kaķu ķērājs.
Iesniegumu iesniedz Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Iesniegums tiek reģistrēts. Par sava iesnieguma virzību iesniedzējs var saņemt informāciju Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājas lapā.
Kad pienāk iesnieguma kārta, kaķu ķērājs sazinās ar tā iesniedzēju un vienojas par kaķu izķeršanas laiku. Lai kaķu izķeršanas process būtu pēc iespējas rezultatīvāks, vēlama iedzīvotāju sadarbība ar kaķu ķērājiem. Pēc sterilizācijas kaķi tiek nogādāti atpakaļ to noķeršanas vietās.

Kaķenes sterilizācija ietver: medicīnisko apskati, sterilizāciju, iezīmēšanu, nogriežot kreisās auss galiņu, pēcoperācijas uzturēšanu klīnikā vismaz 1 diennakti, vakcinēšanu pret trakumsērgu.
Runča kastrācija ietver: medicīnisko apskati, kastrāciju, iezīmēšanu, nogriežot kreisās auss galiņu, pēcoperācijas uzturēšanu klīnikā vismaz līdz pilnībā ir beigusies narkozes iedarbība, vakcinēšanu pret trakumsērgu.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Jebkura persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Dzīvnieku aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=14940
 • Veterinārmedicīnas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=20436
 • MK 02.10.2012. not. Nr.678 "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības" http://likumi.lv/doc.php?id=251869
 • RD 18.01.2011. nolikums Nr.92 "Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums" 92.RD.nolikums-18.01.2011.doc
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums kaķu sterilizācijai, ja kaķus uz veterināro klīniku nogādā kaķu ķērāji MVD-V4.Vp.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  250
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Iesniegumus bezsaimnieka kaķu sterilizācijai izskata un pakalpojumu veic to iesniegšanas kārtībā. Ārpuskārtas tiek apkalpotas valsts un pašvaldības iestādes.
  Uzrādītais termiņš 250 dienas ir aptuvens.
  Kad ir pienākusi pakalpojuma izpildes kārta, tā izpildes termiņš ir 2 dienas.

  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Iesniedzējs nosūta iesniegumu uz e-pastu dmv@riga.lv
 • Klātiene   -   Iesniedzējs iesniedz iesniegumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā
 • Korespondence   -   Iesniedzējs nosūta iesniegumu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Iesniedzējs var saņemt informāciju par sava kārtas numura virzību rindā Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta mājas lapā
 • Cits   -   Bezsaimnieka kaķu kolonijas izķer, nogādā uz veterinārajām klīnikām un atgādā atpakaļ to noķeršanas vietās dzīvnieku ķērāju dienests
 • Citi: Bezsaimnieka kaķu kolonijas izķer, nogādā uz veterinārajām klīnikām un atgādā atpakaļ to noķeršanas vietās SIA 'Mobilvet' dzīvnieku ķērāju dienests
   
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs: Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1539; Daugavpils iela 31; Eduarda Smiļģa iela 46; Brīvības iela 49/53. , Tālrunis: +37180000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: https://mvd.riga.lv/nozares/vides-parvalde/dzivnieki/klainojosie-dzivnieki/

  WWW: -

  WWW: -

  WWW: -

  WWW: -
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Mājokļu un vides departaments Brīvības iela 49/53 Juridisko konsultāciju nodaļa, , Tālrunis: +37167105321,+37167105683.+37167012509, E-pasta adrese: dmv@riga.lv, WWW: https://mvd.riga.lv/nozares/vides-parvalde/dzivnieki/klainojosie-dzivnieki/

  Centra rajons, SIA 'Mobilvet' Dīķa iela 4-2, Rīga, LV-1004 Darba laiks: Pēc iepriekšējas vienošanās ar bezsaimnieka kaķu koloniju sterilizācijas organizētājiem , Tālrunis: +37129237355, E-pasta adrese: mobilvet@inbox/lv, WWW: https://mvd.riga.lv/nozares/vides-parvalde/dzivnieki/klainojosie-dzivnieki/
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 08.30-17.00
  Otrdiena: 08.30-17.00
  Trešdiena: 08.30-17.00
  Ceturtdiena: 08.30-17.00
  Piektdiena: 08.00-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība