Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Izziņas par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Informācija par esošo adresi
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas pilsētas būvvalde pēc personas pieprasījuma saņemšanas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam izdod izziņu par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi, norādot pašvaldības lēmumā ietverto informāciju - adresācijas objektu, kadastra apzīmējumu (ja tāds ir), piešķirto adresi, iepriekš lietoto adresi (ja tāda norādīta lēmumā). Gadījumā, ja adrese piešķirta līdz adresācijas sistēmas izveidei, izziņā tiek norādīts adresācijas objekts, kadastra apzīmējums (ja tāds ir), reģistrētā adrese saskaņā ar vēsturisko informācijas avotu (ja iepējams noteikt, tiek norādīts arī reģistrācijas gads un datums).

Izziņu sagatavo Rīgas pilsētas būvvaldes Adresācijas nodaļa.

Informāciju par to, vai adrese konkrētajam adresācijas objektam ir reģistrēta Valsts adrešu reģistrā, ir iespējams pārbaudīt publiski pieejamā mājas lapā www.kadastrs.lv. Ja Valsts adrešu reģistrā adrese ir reģistrēta, tad izziņu par adresi ir iespējams saņemt, vēršoties Valsts zemes dienestā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 08.12.2015. not. Nr.698 "Adresācijas noteikumi" http://likumi.lv/ta/id/278402-adresacijas-noteikumi
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums, izziņa par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirto adresi BV_147_v4 (3).doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz e-pastu buvvalde@riga.lv un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu
 • Klātiene   -   Dokumentus iesniegt Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros Daugavpils ielā 31, Kungu ielā 7/9, Eduarda Smiļģa ielā 46 vai Brīvības ielā 49/53.
 • Korespondence   -   Dokumentus nosūtīt pa pastu Rīgas pilsētas būvvaldei Rīgā, Amatu ielā 4, LV-1050.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Izziņu ar elektronisko parakstu un drošu laika zīmogu par zemes vienībai/ēkai/telpu grupai jau esošo/piešķirto adresi nosūta nekustamā īpašuma īpašniekam uz iesniegumā norādīto e-pastu.
 • Korespondence   -   Dokumentus nosūta pa pastu uz klienta norādīto adresi.
 • Klātiene   -   Izziņu saņem Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, 1.stāvā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Daugavpils ielā 31, 1.stāvā.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālās atrašanās vietās Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Brīvības ielā 49/53., Tālrunis: 80000800, E-pasta adrese: apc@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67012889, +371 67105800, Fakss: +371 67037934, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10:00-19:00
  Otrdiena: 9:00-16:00
  Trešdiena: 9:00-16:00
  Ceturtdiena: 10:00-19:00
  Piektdiena: 9:00-14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība