Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāna izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Pilsētas attīstības departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāna izsniegšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pēc iesnieguma saņemšanas Pilsētas attīstības departamentā vai uz e-pastu: geo@riga.lv, tiek sagatavots un izsniegts pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāns. Iesniedzējam tiek nosūtīta atbildes vēstule ar pielikumā pievienotu pieprasāmā zemesgabala plānu *.pdf datnes formātā.
Pieprasāmo zemesgabalu pārskata plānus izgatavo galvenokārt īpašumu atjaunošanas, zemes nomas vai zemes īpašuma tiesību sakārtošanas nepieciešamības gadījumos. Pieprasāmā zemesgabala pārskata plānā apvidus situācijā tiek uzrādītas vēsturiskās īpašuma robežas līdz 1940.gadam, kopā ar spēkā esošajām ielu sarkanajām līnijām un aktuālo informāciju par nekustamā īpašuma robežām. Pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāni nepieciešami iesniegšanai Rīgas pilsētas Zemes komisijā, Rīgas domes Īpašuma departamenta zemju pārvaldē vai tiesā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Jebkura persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • 20.11.1991. likums "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" http://www.likumi.lv/doc.php?id=70467
 • RD 29.09.2009. sn. Nr.11 "Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=199765
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums par pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāna izsniegšanu 06_pielikums_ZPP.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegumam jāpievieno kartogrāfisks attēls ar iezīmētu pieprasāmo teritoriju (zemes robežu plāns u.tml.)
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nodevas maksājums tiek aprēķināts atbilstoši 29.09.2009. RD saistošo noteikumu Nr. 11 "Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu" pielikumam "Pašvaldības nodevas likmes par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu":
  EUR 37,85 par pieprasāmo zemesgabalu pārskata plānu (platībā līdz 0,20 ha ieskaitot) un EUR 3,56 par katriem nākamajiem 0,20 h
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  2 (divu) darba dienu laikā tiek izsūtīts maksāšanas paziņojums uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
  Pēc apmaksas saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā tiek izsniegts Pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāns.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   jānosūta aizpildīts iesniegums un jāpievieno kartogrāfisks attēls ar iezīmētu pieprasāmo teritoriju uz e-pastu: geo@riga.lv
 • Klātiene   -   - Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz aizpildīts iesniegums un jāpievieno kartogrāfisks attēls ar iezīmētu pieprasāmo teritoriju.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   - pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāns, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, tiek nosūtīts uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi;
 • Klātiene   -   Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā tiek izsniegtas pieprasāmo zemesgabalu pārskata plāna un elektroniski parakstītas pavadvēstules izdrukas.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaPilsētas attīstības departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105817, Fakss: +371 67012949, E-pasta adrese: geo@riga.lv, WWW: http://www.rdpad.lv

  Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 09:00-19:00
  Otrdiena: 9:00-16:00
  Trešdiena: 9:00-16:00
  Ceturtdiena: 09:00-19:00
  Piektdiena: 08:00-14:00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiSaņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 NMR kods: 90011524360 PVN reģ.Nr.: LV90011524360 Banka: Luminor Bank AS Konta Nr.: LV77NDEA0020200002010
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība