Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanas atļauja
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Izsniegt atļauju publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanai
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Lai Rīgas pilsētā uzstādītu publisko atrakciju iekārtas, nepieciešams saņemt attiecīgu pašvaldības atļauju.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Saskaņā ar MK 16.02.2010. not. Nr.136 "Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība" 13.punktu publisko atrakciju iekārtas valdītājs nodrošina, ka katrai publisko atrakciju iekārtai ir vietējās pašvaldības izsniegta atļauja iekārtas uzstādīšanai.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību" http://www.likumi.lv/doc.php?id=50117
 • MK 16.02.2010. not. Nr.136 "Publisko atrakciju iekārtu drošības prasības un tehniskās uzraudzības kārtība" http://likumi.lv/doc.php?id=205410
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanai Iesniegums publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanai.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, vai fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanas vieta un laiks no uzbūves sākuma līdz nobūves beigām; ar Rīgas pilsētas būvvaldi saskaņots publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanas projekts (projektā paredz publisko atrakciju iekārtu laukuma iekārtojumu, piebraucamo un pieejas ceļu un nožogojuma izvietojumu, pasažieru iekāpšanas laukumu iekārtojumu, apgaismošanu, brīdinājuma un informācijas zīmju izvietojumu); ar Rīgas pilsētas būvvaldi saskaņota publisko atrakciju iekārtu izvietojuma shēma (shēmā paredz publisko atrakciju iekārtas izvietojumu un norāda konstrukciju apkalpošanas un publisko atrakciju iekārtas vadības pults atrašanās vietu); uzstādāmo publisko atrakciju iekārtu tehnisko pasu kopijas; saskaņojums ar zemes īpašnieku.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  21
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Termiņam, kuru skaita mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējā mēneša attiecīgais datums. Ja termiņa pēdējā mēnesī nav attiecīgā datuma, termiņa pēdējā diena ir šā mēneša pēdējā diena.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirektora izdoto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kartībā.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050; Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālās atrašanās vietās Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31 un Eduarda Smiļģa ielā 46.
 • Korespondence   -   Rīgas pilsētas izpilddirektoram, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Korespondence   -   pēc iesniegumā norādītās adreses
 • Klātiene   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050;
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaAdministrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, 459. un 460.kabinets, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539 , Tālrunis: +371 67105361; +371 67105489; +371 67026070, E-pasta adrese: ilze.gutmane@riga.lv; vismants.vazdikis@riga.lv; gundars.strazdins@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība