Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas saskaņošana
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas saskaņošana
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas saskaņošana
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Pakalpojuma saņēmējs ir komersants, kurš saņēmis speciālo atļauju (licenci) pirotehnisko pakalpojumu sniegšanai.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=219419
 • MK 22.03.2011. noteikumi Nr.214 "Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=227707
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas saskaņošanai Iesniegums uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas saskaņošanai.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas saskaņošanai. Iesniegumam pievienojams: 1. Valsts darba inspekcijas izdotās reģistrācijas apliecības vai Valsts policijas izdotās licences kopija. 2. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas plāns: 2.1. pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas sagatavošanas darbu priekšraksts un darbu apjoms; 2.2. uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izvietojums; 2.3. zemesgabala plāns, kurā ir norādīta bīstamā zona, uguņošanas bīstamā zona, apsargu izvietojums, kā arī glābšanas un evakuācijas ceļi. 3. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas programma: 3.1. pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas sākuma un beigu laiks; 3.2. lietojamo uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu apraksts, plānotie efekti; 3.3. pirotehnisko izstrādājumu palaišanas kārtība un biežums; 3.4. bīstamās zonas lielums. Nepieciešamie rakstveida saskaņojumi: ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas pilsētas pārvaldi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reģionālo vides pārvaldi vai Jūras vides pārvaldi, ja pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšana tiek rīkota tuvāk par 300 metriem no kultūrvēsturiskas nozīmes objektiem, vēstures un kultūras pieminekļiem, kapsētām, kulta ēkām, rezervātiem un nacionālajiem parkiem; pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas norises vietas īpašnieku, ja viņš nav tās rīkotājs.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Saskaņojuma uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanai izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums. Paredzamie izdevumi varētu būt saistīti ar teritorijas sakopšanu.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirektora izdoto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kartībā.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050; Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra teritoriālās atrašanās vietās Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31 un Eduarda Smiļģa ielā 46.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas domes Juridiskās pārvaldes Administrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļā, Rīgā, Rātslaukumā 1, 453. vai 459.kabinetā vai Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgā, Kungu ielā 7/9, LV-1050.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaAdministrācijas tiesiskā nodrošinājuma nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1539, Tālrunis: +371 67105361; +371 67105489; +371 67026070, E-pasta adrese: ilze.gutmane@riga.lv; vismants.vazdikis@riga.lv; gundars.strazdins@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība