Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Sakņu (ģimenes) dārzu iznomāšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas izpilddirekcijas
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Racionāla un lietderīga izpilddirekcijas valdījumā esošās pašvaldības nekustamā īpašuma apsaimniekošana.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai attiecīgās Rīgas priekšpilsētas vai rajona (pēc nomas objekta atrašanās vietas) izpilddirekcijā iesniedz iesniegumu un citus nepieciešamos dokumentus. Izpilddirekcijas darbinieki izskata iesniegto dokumentu atbilstību un Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija izskata jautājumu par nomas tiesību un nosacījumu piešķiršanu. Tiek sagatavots un abpusēji parakstīts nekustamā īpašuma nomas līgums.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civillikums. Ievads. http://www.likumi.lv/doc.php?id=90224
 • MK 30.10.2007. not. Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=165950
 • RD 08.07.2008. sn. Nr.130 "Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošu vai piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas apmēra noteikšanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=179396
 • RD 10.04.2007. lēmums Nr.2255 2255.RD.lemums_10.04.2007.doc
 • RD 20.03.2012. in. Nr. 14 01_Ieksejie_noteikumi_Nr.14.pdf
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Fiziskai personai: 1) iesniegums, norādot nomas objekta iecerēto lietošanas mērķi - jāiesniedz oriģināls; 2) personas pase, bet ārvalstniekiem, bezvalstniekiem un bēgļiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja - jāuzrāda oriģināls; Juridiskai personai: 1) iesniegums, norādot nomas objekta iecerēto lietošanas mērķi - jāiesniedz oriģināls; 2) PVN maksātāja reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls; 3) Uzņēmumu reģistra izsniegta derīga izziņa par paraksttiesīgajām personām - jāuzrāda oriģināls; 4) nepieciešamības gadījumā dokumenti, kuri pamato zemes lietošanas mērķi - jāuzrāda oriģināli
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  21
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Lai izteiktu vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošu vai piederošu zemesgabalu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, persona ierodas attiecīgās Rīgas priekšpilsētas vai rajona izpilddirekcijā (pēc objekta atrašanās vietas) pakalpojuma sniedzēja norādītajā pieņemšanas laikā un iesniedz sagatavotos dokumentus.
 • Korespondence   -   Lai izteiktu vēlmi nomāt pašvaldībai piekrītošu vai piederošu zemesgabalu sakņu (ģimenes) dārza ierīkošanai, sagatavotos dokumentus persona nosūta pa pastu attiecīgās Rīgas priekšpilsētas vai rajona izpilddirekcijai (pēc objekta atrašanās vietas). Nepieciešamo dokumentu oriģinālus persona uzrāda klātienes apmeklējumā, parakstot sagatavoto nomas līgumu.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Tiek abpusēji parakstīts sagatvotais nekustamā īpašuma nomas līgums
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas izpilddirekcijas
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, Tālrunis: +371 67013589, Fakss: +371 67013505, E-pasta adrese: inese.fedjuhina@riga.lv, WWW: www.rigasaustrumi.lv

  Latgales priekšpilsēta, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, Tālrunis: +371 67013589, Fakss: +371 67013505, E-pasta adrese: inese.fedjuhina@riga.lv, WWW: www.rigasaustrumi.lv

  Kurzemes rajons, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā, LV-1002, Tālrunis: +371 67012277, E-pasta adrese: ip@riga.lv, WWW: riga.lv

  Zemgales priekšpilsēta, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā, LV-1002, Tālrunis: +371 67012277, E-pasta adrese: ip@riga.lv, WWW: riga.lv

  Vidzemes priekšpilsēta, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026648, E-pasta adrese: dina.kruka@riga.lv, WWW: riga.lv

  Ziemeļu rajons, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026665, E-pasta adrese: ligita.logina@riga.lv, WWW: riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 Pieņemšanas laiks 14.00 - 17.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 Pieņemšanas laiks 14.00 - 16.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība