Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Nedzīvojamo telpu iznomāšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas izpilddirekcijas
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Racionāla un lietderīga izpilddirekcijas valdījumā esošās pašvaldības nekustamās mantas apsaimniekošana.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošas nedzīvojamās telpas attiecīgās Rīgas priekšpilsētas vai rajona (pēc nomas objekta atrašanās vietas) teritorijā piedalās attiecīgās izpilddirekcijas rīkotajās mutiskajās vai rakstiskajās nomas tiesību izsolēs. Nedzīvojamo telpu nomas tiesības piešķir izsolē, saskaņā ar izsoles nolikumā ietverto izsoles kārtību un procedūru. Informācija par nomai piedāvātajām nedzīvojamām telpām tiek publicēta internetā Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv, sadaļā 'Rīgas pilsētas pašvaldība iznomā'. Pēc izsoles tās uzvarētājs paraksta nomas līgumu.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 20.02.2018. not. Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi" https://likumi.lv/ta/id/297295-publiskas-personas-mantas-iznomasanas-noteikumi
 • RD 03.07.2012. in. Nr.16 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomas maksas noteikšanas kārtība" 16.RD.ieksejie noteikumi-03.07.2012.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Saskaņā ar portālā www.riga.lv publicēto mutisko vai rakstisko nomas tiesību izsoļu nolikumu
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  21
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas pilsētas izpilddirektors
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  3. līmenis (Kvalficēti apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Lai izteiktu vēlmi nomāt pašvaldības nekustamā īpašuma objektu persona ierodas attiecīgā Rīgas priekšpilsētas vai rajona izpilddirekcijā (pēc objekta atrašanās vietas) un iesniedz pieteikumu dalībai nomas tiesību izsolē nolikumā norādītajā pieņemšanas laikā.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Tiek abpusēji parakstīts sagatavotais nekustamā īpašuma nomas līgums
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas izpilddirekcijas
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, Tālrunis: +371 67013582, Fakss: +371 67013505, E-pasta adrese: eriks.kazaks@riga.lv, WWW: www.rigasaustrumi.lv

  Kurzemes rajons, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā, LV-1002,, Tālrunis: +371 67012277, E-pasta adrese: ip@riga.lv, WWW: riga.lv

  Latgales priekšpilsēta, Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003, Tālrunis: +371 67013582, Fakss: +371 67013505, E-pasta adrese: eriks.kazaks@riga.lv, WWW: www.rigasaustrumi.lv

  Vidzemes priekšpilsēta, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026636, E-pasta adrese: talivaldis.stinkurs@riga.lv, WWW: riga.lv

  Zemgales priekšpilsēta, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā, LV-1002, Tālrunis: +371 67012277, E-pasta adrese: ip@riga.lv, WWW: riga.lv

  Ziemeļu rajons, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67026623, E-pasta adrese: Karina.pelse@riga.lv, WWW: riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 Pieņemšanas laiks 14.00 - 17.00
  Otrdiena: 8.30 - 17.00
  Trešdiena: 8.30 - 17.00
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 Pieņemšanas laiks 14.00 - 16.00
  Piektdiena: 8.30 - 16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība