Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Publiskā apspriešana par koku ciršanu
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pilsētas būvvalde
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Publiskā apspriešana par koku ciršanu
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pirms Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas (turpmāk - Komisija) lēmuma pieņemšanas par koku ciršanu publiski pieejamos objektos un/vai sabiedrībai nozīmīgos gadījumos rīkojama publiskā apspriešana par plānoto koku ciršanu.
Pirms publiskās apspriešanas procedūras uzsākšanas tiek izvietots paziņojums par publisko apspriešanu:
Rīgas pašvaldības mājaslapā www.riga.lv,
Būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv,
Būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā,
attiecīgās Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijas telpās,
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālēs,
attiecīgo Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēku telpās.
Sabiedrība rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus (aptaujas lapas) var izteikt sūtot pa pastu vai klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra filiālē (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800), jebkurā Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkā vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.
Pēc publiskās apspriešanas tiek apkopoti publiskās apspriešanas rezultāti un tiek sagatavots ziņojums Komisijai par publiskās apspriešanas procedūru.
Komisija, izvērtē publiskās apspriešanas rezultātus un pieņem lēmumu.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Fiziskām personām norādīt vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, personas kodu. Juridiskām personām norādīt uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 02.05.2012. not. Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" http://www.likumi.lv/doc.php?id=247350
 • RD 15.01.2013. sn. Nr.204 "Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=255291
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Publiskās apspriešanas aptaujas lapa par koku ciršanu
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Aptaujas lapu aizpildīt un iesniegt vai nosūtīt iespējams publiskās apspriešanas termiņa ietvaros.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Nosūtīt dokumentus uz e-pastu: buvvalde@riga.lv, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un parakstīts ar elektronisko parakstu, drošu laika zīmogu.
 • Klātiene   -   Aptaujas lapas var saņemt un iesniegt Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā. Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas cetros: Rīgā, Kungu ielā 7/9, Daugavpils ielā 31, Rūpniecības ielā 21, Eduarda Smiļga ielā 46, Dzirciema ielā 26, Brīvības ielā 49/53. Kā arī Rīgas Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Brīvības ielā 49/53 un filiālbibliotēkās.
 • Korespondence   -   Nosūtīt aptaujas lapu uz adresi Amatu iela 4, Rīga, LV-1050.
 • Portāls   -   Aptaujas lapu var aizpildīt elektroniski un nosūtīt mājaslapā www.riga.lv sadaļā e-pakalpojumi.
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/Anonymous/Service.aspx
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Būvvaldes mājaslapā www.rpbv.lv var iepazīties ar ziņojumu un Komisijas lēmumu.
 • Klātiene   -   Ar Komisijas lēmumu var iepazīties Apstādījumu inspekcijā Amatu ielā 4, Rīgā.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaApmeklētāju pieņemšanas centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Kungu iela 7/9;, Tālrunis: +371 80000 800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv

  Kurzemes rajons, Dzirciema iela 26;, Tālrunis: +371 80000 800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv

  Latgales priekšpilsēta, Daugavpils iela 31;, Tālrunis: +371 80000 800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv

  Vidzemes priekšpilsēta, Brīvības iela 49/53; , Tālrunis: +371 80000 800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv

  Zemgales priekšpilsēta, Ed.Smiļģa iela 46; , Tālrunis: +371 80000 800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv

  Ziemeļu rajons, Rūpniecības iela 21;, Tālrunis: +371 80000 800, E-pasta adrese: apc@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00) (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Otrdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00) (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Trešdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 17.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00) (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 18.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00) (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Piektdiena: 8.30- 16.00 (Kungu ielā 7/9 8.15 - 16.00, Brīvības ielā 49/53 8.00-19.00) (Rūpniecības ielā 21 pusdienas pārtraukums 12.30 - 13.00.)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas būvvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Amatu iela 4, Rīga, LV-1050, Tālrunis: +371 67105800; +371 67012889, Fakss: +371 67037934, E-pasta adrese: buvvalde@riga.lv, WWW: www.rpbv.lv

  Tālrunis: +371 80000 800, WWW: www.riga.lv

  Rīgas Centrālā bibliotēka: Brīvības 49/53, Tālrunis: +371 67037121, Fakss: +371 67037131, E-pasta adrese: rcb@rcb.lv , WWW: www.rpbv.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 10.00-19.00
  Otrdiena: 09.00-16.00
  Trešdiena: 09.00-16.00
  Ceturtdiena: 10.00-19.00
  Piektdiena: 09.00-14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība