Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Pieaugušo neformālās izglītības kursi
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Pieaugušo izglītības koordinēšana
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (turpmāk - RIIMC) piedāvā Rīgas iedzīvotājiem piedalīties dažādās pieaugušo neformālās izglītības kursu nodarbībās, kuru mērķis ir apgūt vai pilnveidot prasmes, zināšanas un kompetences gan saistībā ar darbu, gan sabiedriskajiem un personīgajiem mērķiem. Piedāvājumā ir svešvalodu apguve, rokdarbi, skaistumkopšana, mājturība, mākslas, interjera dizaina pamati, psiholoģija, dārzkopība u.c. jomas. Kursu nodarbības tiek plānotas darba dienās no plkst. 18.00 kādā no klienta dzīves vai darba vietas tuvumā esošajām iestādēm.
Ar nodarbību sarakstu var iepazīties RIIMC mājas lapā, Rīgas pilsētas pašvaldības interneta vietnē: www.iksd.riga.lv, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēkās, Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs un Rīgas izpilddirekcijās.
Pieaugušo kursu programmu piedāvājums tiek veidots 2-3 mēnešiem 4 reizes gadā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Rīgas pilsētas iedzīvotājs
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Izglītības likums http://likumi.lv/doc.php?id=50759
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • RD 23.10.2012. lēmums Nr. 5376 “Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” 5376.RD.lemums.doc
 • RD 30.08.2011. nolikums Nr.149 „Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra nolikums” 01_nolikums_Nr.149.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Līdzmaksājumu apliecinošs dokuments (piemēram, maksājuma uzdevums, bankas izdruka)
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Līdzmaksājums par dalību kursos ir 3.30 EUR (ar PVN) par vienu akadēmisko stundu (45 min.) no dalībnieka saskaņā ar Rīgas domes 23.05.2018. lēmumu Nr.1204 'Par grozījumiem Rīgas domes 23.10.2012. lēmumā Nr. 5376 "Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs".
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Reģistrācija uz kursiem notiek pieteikuma dienā, pakalpojums tiek sniegts atbilstoši termiņam. Klientam ir pienākums veikt līdzmaksājumu līdz kursu sākumam.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Informācijas pieprasījumu par kursiem var nosūtīt uz e-pasta adresi
 • Klātiene   -   Klients var pieteikties reģistrācijai klātienē
 • Portāls   -   Klients var iepazīties ar informāciju un pieteikt dalību, elektroniski aizpildot pieteikuma formu pieaugušo neformālās izglītības kursiem
 • Tālrunis   -   Klients var pieprasīt informāciju par pieaugušo neformālās izglītības kursiem Rīgas iedzīvotājiem
 • E-pakalpojuma adrese:  http://www.riimc.lv
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Portālā var iegūt informāciju par pieaugušo neformālās izglītības kursiem, kurus piedāvā RIIMC, un pieteikties izvēlētajiem kursiem.
 • Tālrunis   -   Klients var saņemt informāciju par pieaugušo neformālās izglītības kursu piedāvājumu Rīgas iedzīvotājiem
 • E-Pasts   -   Klients saņem atbildi savam vaicājumam e-pastā vai tiek reģistrēts uz izvēlētajiem kursiem
 • Klātiene   -   Klients var saņemt informāciju par pieaugušo neformālās izglītības kursu piedāvājumu Rīgas iedzīvotājiem, kā arī reģistrēties uz izvēlētajiem kursiem
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Kaņiera iela 15, Rīga, LV - 1063, Tālrunis: + 371 67105580, 67105547, 67105579, E-pasta adrese: riimc@riga.lv, WWW: http://www.riimc.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.15-17.00
  Otrdiena: 8.15-17.00
  Trešdiena: 8.15-17.00
  Ceturtdiena: 8.15-17.00
  Piektdiena: 8.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiSaņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 NMR kods: 90011524360 PVN reģ.Nr.: LV90011524360 RD iestāde: Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs RD iestādes adrese: Kaņiera iela 15, Rīga, LV-1063 Banka: Luminor Bank AS Konts: LV23NDEA0021000016011
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība