Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršana un aprūpe
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Organizēt klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanu un aprūpi Rīgā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanas un aprūpes norise:

1. Iedzīvotāji sniedz informāciju par klaiņojoša vai bezsaimnieka dzīvnieka atrašanās vietu:
- zvanot uz pašvaldības policijas tālruņiem +37167037811, +37167037822 vai dežurējošo veterinārklīniku pa tālruni +37167558855 jebkurā diennakts laikā;
- klātienē apmeklējot pašvaldības policiju vai veterinārklīniku;
- rakstiski informējot Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu.

2. Dzīvnieku ķērājs dodas uz norādīto dzīvnieka atrašanās rajonu, dzīvnieks tiek meklēts un pēc iespējas notverts - visu diennakti.

3. Dzīvnieks tiek nogādāts veterinārajā klīnikā un pēc medicīniskās aprūpes dzīvnieku patversmē.

4. Ja dzīvnieks ir neārstējami slims, pēc veterinārārsta slēdziena dzīvnieks var tikt eitanazēts.

5. Patversmē dzīvnieks tiek turēts 14 dienas.

6. 14 dienu laikā dzīvnieku vai nu atdod tā īpašniekam, tam meklē jaunu īpašnieku vai to patur patversmē un turpina meklēt šim dzīvniekam jaunas mājas.
Ja atrodas tā esošais īpašnieks, dzīvnieku var atgūt arī pirms 14 dienu termiņa.

7. Patversme pieņem apmeklētājus no plkst. 9.00 - 18.00 septiņas dienas nedēļā.Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Dzīvnieku aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=14940
 • Veterinārmedicīnas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=20436
 • MK 10.09.2013. not. Nr.768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība " http://likumi.lv/doc.php?id=259748
 • MK 16.05.2006. not.407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās, kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā, kā arī dzīvnieku patversmju un dzīvnieku viesnīcu reģistrācijas kārtību" http://www.likumi.lv/doc.php?id=136125
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Sava dzīvnieka izņemšanai no patversmes:
  1) Jāuzrāda vakcinācijas apliecība, ja tāda ir;
  2) Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
  3) Jāuzrāda dzīvnieka izcelsmes dokumenti, ja tādi ir;
  4) Jāparaksta dzīvnieka adopcijas līgums.

  Dzīvnieka pieņemšanai no patversmes:
  1) Jāparaksta dzīvnieka adopcijas līgums;
  2) Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  0. līmenis (Nedeklarēta identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nosūta informāciju uz Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta e-adresi - mvd@riga.lv
 • Klātiene   -   Persona informāciju nodot klātienē Rīgas pašvaldības policijā vai Dr.Beinerta veterinārklīnikā
 • Korespondence   -   Persona nosūta informāciju Rīgas domes Mājokļu departamentam
 • Tālrunis   -   Persona informāciju nodod, zvanot uz pašvaldības policijas tālruņiem: +37167037811, +37167037822 vai dežurējošo veterināklīniku pa tālruni +37167558855 visu diennakti
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   Pa tālruni +37167558855 var saņemt informāciju par piteikuma izpildes rezultātiem
 • Cits   -   Pēc izsaukuma saņemšanas veterinārās klīnikas darbinieki izbrauc uz norādīto dzīvnieka atrašanas vietu
 • Citi: Pēc izsaukuma saņemšanas par klaiņojošo dzīvnieku veterinārās klīnikas darbinieki izbrauc uz norādīto vietu, dzīvnieks tiek noķerts, nogādāts uz klīniku un pēc medīcīniskās aprūpes to nogādā uz dzīvnieku patversmi.
   
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas pašvaldības policija Lomonosova iela 12aLV1019, SIA "Dr.Beinerts" Ģertrūdes ielā 101 Rīgā, LV-1010, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenrts Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Tālrunis: +37167037811, +37167037822, +37167558855, E-pasta adrese: mvd@riga.lv

  Centra rajons, Rīgas pašvaldības policijas Centra rajona pārvalde J.Alunāna iela 3 korpuss 2, LV-1010, SIA "Dr.Beinerts" Ģertrūdes ielā 101 Rīgā, LV-1010, , Tālrunis: +37167037811, +37167037822, +37167558855, E-pasta adrese: .

  Ziemeļu rajons, Rīgas pašvaldības policijas Ziemeļu rajona pārvalde Viestura prospekts 17/1, LV-1005 , Tālrunis: +37167037811, +37167037822, E-pasta adrese: .

  Vidzemes priekšpilsēta, Rīgas pašvaldības policijas Vidzemes rajona pārvalde D.Brantkalna iela 21, LV-1082, Tālrunis: +37167037811, +37167037822, E-pasta adrese: .

  Latgales priekšpilsēta, Rīgas pašvaldības policijas Latgales rajona pārvalde Ludzas iela 13/14, LV-1003 , Tālrunis: +37167037811, +37167037822, E-pasta adrese: .

  Kurzemes rajons, Rīgas pašvaldības policijas Kurzemes rajona pārvalde Spilves iela 21, LV-1055, Tālrunis: +37167037811, +37167037822, E-pasta adrese: .

  Zemgales priekšpilsēta, Rīgas pašvaldības policijas Zemgales rajona pārvalde E.Smiļģa iela 48, LV-1002, Tālrunis: +37167037811, +37167037822, E-pasta adrese: .
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 0.00 - 24.00
  Otrdiena: 0.00 - 24.00
  Trešdiena: 0.00 - 24.00
  Ceturtdiena: 0.00 - 24.00
  Piektdiena: 0.00 - 24.00
  Sestdiena: 0.00 - 24.00
  Svētdiena: 0.00 - 24.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība