Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo bezsaimnieka dzīvnieku medicīniskā aprūpe
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Organizēt operatīvu palīdzību (transportēt, nogādāt veterinārajā klīnikā, sniegt pirmo veterinārmedicīnisko palīdzību, eitanazēt) negadījumos cietušiem, slimiem un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem bezsaimnieka dzīvniekiem Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir noslēdzis līgumu ar SIA 'Dr. Beinerts' par negadījumos cietušo, slimo un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo bezsaimnieka dzīvnieku transportēšanu un medicīniskās palīdzības sniegšanu. Saskaņā ar līgumu SIA 'Dr. Beinerts': 1. Nodrošina negadījumos cietušo un slimo dzīvnieku aprūpi, ja izsaukums pieteikts jebkurā diennakts laikā pa policijas tālruņiem: +37167037811, +37167037822 vai pakalpojumu sniedzējam pa tālruni +37167558855.
2. Organizē visu diennakti negadījumos cietušo un slimo dzīvnieku aprūpi, nodrošinot: 2.1. dzīvnieku ķērāja izbraukšanu uz notikuma vietu Rīgas administratīvās teritorijas robežās un cietušā vai slimā dzīvnieka nogādāšanu klīnikā vai cietušā vai slimā dzīvnieka uzņemšanu, ja to ir uz klīniku nogādājis iedzīvotājs;
2.2. dzīvnieka veterināro apskati; 2.3. veterinārmedicīniskās palīdzības sniegšanu (brūču apstrādi, sašūšanu, pretsāpju līdzekļa ievadīšanu u.c.); 2.4. dzīvnieka nogādāšanu dzīvnieku patversmē vai atstāšanu veterinārajā klīnikā;
2.5. dzīvnieka eitanāziju, ja tas ir nepieciešams.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Dzīvnieku aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=14940
 • Veterinārmedicīnas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=20436
 • MK 02.10.2012. not. Nr.678 "Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas prasības" http://likumi.lv/doc.php?id=251869
 • MK 10.09.2013. not. Nr.768 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses iestādēm un veterinārmedicīniskā pakalpojuma sniedzējiem, to reģistrācijas un reģistrācijas anulēšanas kārtība" http://likumi.lv/doc.php?id=259748
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  nav
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  0. līmenis (Nedeklarēta identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona ierodas veterinārklīnikā ar cietušo vai slimo bezsaimnieka dzīvnieku
 • Tālrunis   -   Persona piesaka pakalpojumu pa policijas diennakts tālruņiem: +37167037811 +37167037822
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona nogādā veterinārā klīnikā cietušo vai slimo bezsaimnieka dzīvnieku un saņem pakalpojumu
 • Cits   -   Pēc izsaukuma saņemšanas veterinārā klīnika veic dzīvnieka aprūpi
 • Citi: Pēc izsaukuma saņemšanas veterinārās klīnikas darbinieki ierodas notikuma vietā, transportē slimo vai cietušo bezsaimnieka dzīvnieku uz veterināro klīniku vai dzīvnieku patversmi, kur dzīvniekam tiek sniegta pirmā veterinārmedicīniskā palīdzība vai eitanāzija.
   
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pašvaldības policija , Tālrunis: +37167037811, +37167037822

  Centra rajons, SIA 'Dr. Beinerts' Ģertrūdes iela 101, Rīga, LV-1009 , Tālrunis: +37167558855
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 0.00-24.00
  Otrdiena: 0.00-24.00
  Trešdiena: 0.00-24.00
  Ceturtdiena: 0.00-24.00
  Piektdiena: 0.00-24.00 Sestdiena, Svētdiena 0.00-24.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība