Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju mājdzīvnieku sterilizācija vai eitanāzija
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Organizēt Rīgas pilsētas maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem piederošo dzīvnieku sterilizāciju vai eitanāziju
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, kuriem ir piešķirts maznodrošinātā vai trūcīgā statuss, ir iespēja bez maksas sterilizēt savus kaķus un suņus (ne vairāk kā 2 dzīvniekus).
Lai saņemtu šo pakalpojumu iedzīvotājs sazinās ar jebkuru no šajā pakalpojuma aprakstā norādītājām veterinārajām klīnikām un vienojas par laiku, kurā veterinārā klīnika veiks dzīvnieka sterilizāciju. Ierodoties ar dzīvnieku klīnikā, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un Rīgas sociāla dienesta izsniegta izziņa par atbilstību maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusam.

Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Rīgas pilsētas iedzīvotājs, kuram piešķirts maznodrošinātā vai noteikts trūcīgā statuss.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 30.03.2010. not. Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=207462
 • RD 15.01.2013. sn. Nr.202 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=254202
 • RD 18.01.2011. nolikums Nr.92 "Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums" 92.RD.nolikums-18.01.2011.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Personu apliecinošs dokuments.
  Izziņa no Rīgas domes Rīgas sociāla dienesta par atbilstību maznodrošinātā vai trūcīgā statusam.
  Dzīvnieka pase, ja tāda ir.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  2
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pakalpojums saņemams pēc iepriekšēja pieraksta veterinārajā klīnikā
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Klients ierodas kādā no šajā pakalpojuma aprakstā norādītājām veterinārajām klīnikām un piesaka pakalpojumu
 • Tālrunis   -   Klients kādā no šajā pakalpojuma aprakstā norādītājām veterinārajām klīnikām piesaka pakalpojumu pa telefonu
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Klients ierodas veterinarajā klīnikā un saņem pakalpojumu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, SIA 'Frančeska Vet' Blaumaņa iela 29, Rīga. Pieņemšanas laiks: No pirmdienas līdz piektdienai no 9.00 līdz 22.00 Sestdienās - no 9.00-18.00 Svētdienās - no 10.00 - 15.00, Tālrunis: +37166100500

  Latgales priekšpilsēta, SIA '"Dr.Beinerts" Ģertrūdes iela 101, Rīga Rīga. Pieņemšanas laiks: Pirmdienās - Svētdienās - visu diennakti, iepriekš piesakoties , Tālrunis: +37167288539

  Kurzemes rajons, SIA 'Dzīvnieku veselības centrs Krišjāņa Valdemāra iela 151, Rīga. Pieņemšanas laiks: No pirmdienas līdz piektdienai no 09.00-20.00, Sestdienās no 09:00-16:00, Tālrunis: +37167550400

  Vidzemes priekšpilsēta, SIA 'Dzīvnieku veselības centrs' Fridriha Candera iela 4, Rīga. Pieņemšanas laiks: No pirmdienas līdz piektdienai no 9.00-20.00 Sestdienās no 9.00-16.00 , Tālrunis: +37167500494

  Ziemeļu rajons, SIA 'Alfa-Vet' Viestura prospekts 73 - 1a, Rīga. Pieņemšanas laiks: No pirmdienas līdz piektdienai no 9.00-19.00 Sestdienās - 9.00-17.00 Svētdienās - 10.00-16.00 , Tālrunis: +37167395695, +37167355288

  Zemgales priekšpilsēta, SIA "Fel-Can" Codes iela 3A, Rīga. Pieņemšanas laiks: No pirmdienas līdz piektdienai no 9.00-22.00, Sestdienās - 09.00-17.00 , Tālrunis: +37167436060
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiks 
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība