Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Izziņu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Civilstāvokļa akta reģistrācija
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Pēc personas lūguma dzimtsarakstu nodaļa var izsniegt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Tiesības iepazīties ar laulības reģistra ierakstu un pieprasīt laulības apliecību, izziņu par laulības reģistrāciju vai laulības reģistra ieraksta kopiju ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai.
  Tiesības iepazīties ar dzimšanas reģistra ierakstu (izņemot reģistra ierakstu, kas saistīts ar adopciju) un pieprasīt dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotai personai. Tiesības iepazīties ar nepilngadīgas personas dzimšanas reģistra ierakstu un pieprasīt dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju ir vecākiem vai bērna likumiskajam pārstāvim.
  Tiesības iepazīties ar pilngadīgas adoptētas personas dzimšanas reģistra ierakstu un pieprasīt dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju ir personai, par kuru ieraksts izdarīts. Tiesības iepazīties ar nepilngadīgas adoptētas personas dzimšanas reģistra ierakstu un pieprasīt dzimšanas apliecību, izziņu par dzimšanas reģistrāciju vai dzimšanas reģistra ieraksta kopiju ir adoptētājam vai bērna likumiskajam pārstāvim.
  Tiesības iepazīties ar miršanas reģistra ierakstu un pieprasīt miršanas apliecību, izziņu par miršanas reģistrāciju vai miršanas reģistra ieraksta kopiju ir mirušā radiniekam.
  Citai personai ir tiesības pieprasīt un saņemt izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, ja tā pamato savu tiesisko ieinteresētību.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442
 • MK 03.09.2013. not. Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem" https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879
 • RD 15.04.2008. lēmums Nr.3565 "Par Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļu maksas pakalpojumiem" 3565.RD.lemums-15.04.2008.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1) iesniegums;
  2) personu apliecinošs dokuments;
  3) pilnvarotai personai - pilnvara;
  4) pašvaldības nodevas samaksu apliecinošs dokuments;
  5) saņemot izziņu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  23
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  15.04.2008. Rīgas domes lēmums Nr. 3565 "Par Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļu maksas pakalpojumiem" - 2,00 EUR
  No maksas atbrīvo personas, kuras pieprasa dokumentus uzturlīdzekļu piedziņas lietās, valsts pabalstu un pensiju piešķiršanas lietās, adopcijas, aizbildnības aizgādnības, bijušo īpašumu denacionalizācijas un politiski represēto personu reabilitācijas lietās, kā arī I un II grupas invalīdi un personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.
  Lai saņemtu maksas atvieglojumus, personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu.
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Izziņa no civilstāvokļa aktu reģistriem tiek izsniegta mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc pašvaldības nodevas samaksas.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Jebkurā dzimtsarakstu nodaļā
 • Korespondence   -   Jebkurā dzimtsarakstu nodaļā
 • Portāls   -   www.e-pakalpojumi.lv; www.latvija.lv
 • E-pakalpojuma adrese:  http://www.e-pakalpojumi.lv
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Iesniegumā norādītajā dzimtsarakstu iestādē
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Aglonas iela 4b, Rīga, LV-1057, Tālrunis: +371 67181270; +371 67181261, E-pasta adrese: dzn@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 12.00 - 19.00
  Otrdiena: 8.00 - 15.00
  Trešdiena: 8.00 - 15.00
  Ceturtdiena: 8.00 - 15.00
  Piektdiena: 8.00 - 15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV67NDEA0020100001010
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rūpniecības iela 21, Rīga, LV-1045, Tālrunis: +371 67181315, E-pasta adrese: dznz@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 12.00 12.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 12.00 12.30 - 15.30
  Trešdiena: 8.30 - 12.00 12.30 - 15.30
  Ceturtdiena: 8.30 - 12.00 12.30 - 15.30
  Piektdiena: 8.30 - 12.00 12.30 - 15.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV67NDEA0020100001010
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Zemgaļu iela 1, Rīga LV - 1006, Tālrunis: +371 67181315, E-pasta adrese: dznv@riga.lv, WWW: www.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 12.00 12.30 - 18.00
  Otrdiena: 8.30 - 12.00 12.30 - 15.30
  Trešdiena: 8.30 - 12.00 12.30 - 15.30
  Ceturtdiena: 8.30 - 12.00 12.30 - 15.30
  Piektdiena: 8.30 - 12.00 12.30 - 15.30
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV67NDEA0020100001010
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Dzirciema iela 28, Rīga LV-1007, Tālrunis: +371 67181324, E-pasta adrese: dznp@riga.lv, WWW: riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 12.00 - 19.00
  Otrdiena: 8.00 - 15.00
  Trešdiena: 8.00 - 15.00
  Ceturtdiena: 8.00 - 15.00
  Piektdiena: 8.00 - 14.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiRīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90011524360, Luminor Bank AS, konts LV67NDEA0020100001010
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība