Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta arhīva izziņu un dokumentu izrakstu un kopiju izsniegšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam jāizsniedz arhīvu izziņas uz tā darbībā radušos dokumentu pamata
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Pēc rakstiska vai mutiska pieprasījuma Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta arhīvā tiek atrasti nepieciešamie dokumenti vai sagatavotas izziņas par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā strādājošo darbinieku izpeļņu, darba stažu, darba pienākumiem, kā arī tā padotībā esošajās iestādēs strādājošo darbinieku izpeļņu un pedagoģisko darbinieku tarifikācijām. Klientam ir iespēja iegūt informāciju par sevi un mirušajiem radiniekiem, uzrādot radniecību vai laulību apliecinošus dokumentus. Ja tiek uzrādīta personas rakstveida atļauja, ir tiesības iegūt informāciju par šo personu. Bez īpaša pilnvarojuma ir iespēja iegūt informāciju par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu reorganizāciju vai likvidāciju. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta arhīvā atrodas arī padotībā esošo iestāžu finanšu un grāmatvedības dokumenti, kas nav vecāki par 2010. gadu.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Arhīvu likums http://likumi.lv/doc.php?id=205971
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Informācijas atklātības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Iesniegums brīvā formā ar informācijas pieprasījumu, personu apliecinošs dokuments un/ vai pilnvarojums saņemt informāciju par trešo personu, radniecību vai laulību apliecinošs dokuments
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  10
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Elektroniski parakstīts iesniegums jānosūta uz e-pastu iksd.admin@riga.lv
 • Klātiene   -   Iesniegums jāiesniedz personīgi Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā
 • Korespondence   -   Iesniegums jānosūta pa pastu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam uz adresi Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, LV - 1010
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Ja iesniegumā norādīta e-pasta adrese un vēlme saņemt izziņu kā elektronisko dokumentu e-pastā, tā tiek sagatavota, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīta pa e-pastu
 • Korespondence   -   Ja informācijas pieprasījumā noradīta pasta adrese, tā tiek nosūtīta pa pastu
 • Klātiene   -   Ja pieprasītā informācija satur ierobežotas pieejamības informāciju tā tiek izsniegta Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaIzglītības, kultūras un sporta departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, LV - 1010, Tālrunis: +371 67026816, 67026869, E-pasta adrese: iksd.admin@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība