Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Izglītības, kultūras un sporta departaments licencē interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Juridiskām un fiziskām personām, kuras nav reģistrētas izglītības iestāžu reģistrā un vēlas īstenot interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības programmas, ir jāsaņem pašvaldībā licence. Tās saņemšanai ir jāiesniedz rakstisks iesniegums un Rīgas domes 06.03.2007. saistošajos noteikumos Nr. 73 'Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu' norādītie dokumenti. Pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanas komisija izsniedz licenci interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai Rīgas administratīvajā teritorijā.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Izglītības likums http://likumi.lv/doc.php?id=50759
 • RD 06.03.2007. sn. Nr.73 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=155410
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums Rīgas domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai (Fiziskām personām) Iesniegums_fiziska_persona.doc
 • Iesniegums Rīgas domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai (Juridiskām personām) Saist.not.3.par.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu licenci, jāiesniedz Rīgas domes 06.03.2007. saistošajos noteikumos Nr. 73 'Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu' minēto iesniegumu un iesnieguma pielikumā nosauktos dokumentus.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  22
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Saskaņā ar Rīgas domes 06.03.2007. saistošo noteikumu Nr. 73 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības licencēšanu" 15. punktu valsts nodeva 10 dienu laikā no licencēšanas komisijas lēmuma par licences piešķiršanu jāieskaita Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta kontā - par licences izsniegšanu EUR 71,14, par licences termiņa pagarināšanu EUR 7,11. Saskaņā ar saistošo noteikumu 16. punktu komisija var pieņemt lēmumu samazināt maksu, nosakot to EUR 14,23, ja licencējamās programmas īsteno pašvaldības izglītības iestāžu vecāku atbalsta fondi vai licencējamās programmas nosaukumā un mērķos norādīts, ka programma paredzēta invalīdu apmācībai
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Licenci izsniedz pēc maksājumu saņemšanas
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Saskaņā ar Rīgas domes 06.03.2007. saistošo noteikumu Nr. 73 "Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu" 32. un 33. punktu, lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, var apstrīdēt Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktoram mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, bet Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kartībā
  Atgādinājums:
  Dokumentus licences saņemšanai iesniegt ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms Interešu un pieaugušo neformālā izglītības licencēšanas komisijas sēdes.
  Brīdinājums:
  Licences izsniegšana tiek atteikta saskaņā ar Rīgas domes 06.03.2007. saistošo noteikumu Nr. 73 'Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu' 9. punktu.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Lai saņemtu licenci, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai jāiesniedz rakstisks iesniegums un dokumenti Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotajai personai pret parakstu un pēc maksājuma uzdevuma par valsts nodevas samaksu uzrādīšanas
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaIzglītības, kultūras un sporta departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, LV-1010, Tālrunis: +371 67026802, E-pasta adrese: iksd@riga.lv, WWW: http://www.izglitiba.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 9.00- 12.00; 13.00 - 17.00
  Ceturtdiena: 9.00 - 13.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanaiLV50NDEA0021000016010
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība