Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Pašvaldības nodevas iekasēšana par suņa turēšanu
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Organizēt pašvaldības nodevas par suņu turēšanu iekasēšanu
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr.237 'Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli' paredz, ka suņa īpašniekam ir pienākums reģistrēt suni saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību un jāmaksā suņa turēšanas nodeva, ja suņa turēšanas vieta mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē norādīta Rīga. Suņa turēšanas nodeva no 2018.gada 1.janvāra ir noteikta EUR 10,00.
Suņa turēšanas nodevas nomaksas kārtību administrē Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

1. Suņa turēšanas nodeva jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis 6 mēnešu vecumu, un jāmaksā ik gadu visa suņa mūža garumā.

2. No suņa turēšanas nodevas ir atbrīvotas personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti; personas ar 3.grupas redzes vai dzirdes invaliditāti; valsts vai pašvaldības iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi.

3. Suņa turēšanas nodeva ir samazināta par 50%, ja suņa reģistrēts īpašnieks ir pensionārs; par sterilizētu suni.

4. Veterinārās klīnikas, ar kurām Mājokļu un vides departaments ir noslēdzis līgumu, izsniedz suņu īpašniekiem ikgadējo suņu turēšanas žetonu.
Ar suņa turēšanas žetoniem veterinārās klīnikas nodrošina Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

5. Lai saņemtu suņa turēšanas žetonu tekošajam gadam, īpašniekam jāuzrāda kvīts par ikgadējās suņa turēšanas nodevas samaksu un suņa vakcinācijas apliecība, kurā ir atzīmes par suņa vakcināciju pret trakumsērgu, vai dokumenti, kas apliecina suņa īpašnieka atbrīvošanu no nodevas samaksas.

6. Suņa turēšanas žetona saņemšana nav obligāta, tādēļ, ja suņa īpašnieks, turētājs vai valdītājs pēc kontrolējošo amatpersonu lūguma nevar uzrādīt suņa turēšanas žetonu, uzrādāmi suņa vakcināciju pret trakumsērgu un suņa turēšanas nodevas samaksu apliecinoši dokumenti vai dokuments, kas pamatoatbrīvošanu nonodevas nomaksas.

7. Par izvairīšanos no suņu turēšanas nodevas samaksas ir paredzēta administratīvā atbildība.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums „Par nodokļiem un nodevām” http://www.likumi.lv/doc.php?id=33946
 • RD 20.12.2016. sn. Nr.237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli" http://likumi.lv/ta/id/287964
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu suņu turēšanas nodevas žetonu tekošajam gadam, īpašniekam jāuzrāda kvīts par ikgadējās suņa turēršanas nodevas samaksu vai dokumenti, kas apliecina suņa īpašnieka atbrīvošanu no no nodevas samaksas, un suņa vakcinācijas apliecība, kurā ir atzīmes par suņa vakcināciju pret trakumsērgu.
  2. Suņa vakcinācijas apliecība, kurā ir atzīmes par suņa ikgadējo vakcināciju pret trakumsērgu - jāuzrāda oriģināls;

  No suņa turēšanas nodevas atbrīvotajiem īpašniekiem jāuzrāda:
  1. Invalīda apliecība - jāuzrāda oriģināls;
  2.Pensionāra apliecība - jāuzrāda oriģināls;
  3.Iestādēm, kuras audzina suņus, - reģistrācijas apliecība.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.237 'Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli' suņa turēšanas nodeva ar 01.01.2018. ir EUR 10.00

  No suņu turēšanas nodevas ir atbrīvotas:
  personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti;
  personas ar 3.grupas redzes vai dzirdes invaliditāti;
  valsts vai pašvaldības iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi.

  Suņa turēšanas nodeva 50% apmērā ir maksājama:
  par suni, kura reģistrēts īpašnieks ir pensionārs;
  par sterilizētu suni.


  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Suņa turēšanas žetonu iespējams saņemt pie sertificētiem veterinārārstiem, ar kuriem Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir noslēdzis līgumu.
  Saskaņā ar jauno kārtību suņa turēšanas žetona saņemšana nav obligāta, tādēļ, ja suņa īpašnieks, turētājs vai valdītājs pēc kontrolējošo amatpersonu lūguma nevar uzrādīt suņa turēšanas žetonu, uzrādāmi suņa vakcināciju pret trakumsērgu un suņa turēšanas nodevas samaksu apliecinoši dokument vai dokuments, kas pamato atbrīvošanu no nodevas nomaksas.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Tiem suņu īpašniekiem, kas nav atbrīvoti no nodevas, suņa turēšanas nodeva ir obligāta.Suņu turēšanas nodeva ir maksājama katru gadu. Tā jānomaksā līdz tekošā gada 1.martam.
  Veicot maksājumu, ir norādāms suņa īpašnieka uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs un suņa identitātes numurs, kas norādīts sunim implantētajā mikroshēmā.
  Brīdinājums:
  Par izvairīšanos no suņa turēšanas nodevas nomaksas ir paredzēta administratīvā atbildība.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona ierodas veterinārajā klīnikā. Veterinārās klīnikas adresi var saņemt, zvanot pa telefonu vai apmeklējot klātienē Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļu
 • Portāls   -   Persona var izmantot Rīgas pašvaldības e-pakalpojumu portālu suņa turēšanas nodevas apmaksai
 • Tālrunis   -   Persona var saņemt informāciju par suņa turēšanas nodevas žetona saņemšanas kārtību un vietu pa tālruni Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=PAYMENT_TEMPLATES_NEW
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Persona var saņemt informāciju par veterinārajām klīnikām, kurās var saņemt suņa turēšanas nodevas žetonu
 • Tālrunis   -   Persona var saņemt informāciju par suņa turēšanas nodevas žetona saņemšanas kārtību un vietu pa tālruni Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā
 • Klātiene   -   Persona ierodas veterinārajā klīnikā, uzrāda suņu turēšanas nodevas nomaksas dokumentu un saņem žetonu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa Brīvības ielā 49/53, Rīgā, Veterinārās klīnikas un sertificēti veterinārārsti, ar kuriem Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam noslēgts līgums par suņu nodevas žetonu izsniegšanu. Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija., Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509, WWW: http://mvd.riga.lv/nozares/vides-parvalde/dzivnieki/majasistabas-dzivnieki
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 08.00 -17.00
  Otrdiena: 08.00 -17.00
  Trešdiena: 08.00 -17.00
  Ceturtdiena: 08.00 -17.00
  Piektdiena: 08.00 -16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai Saņēmējs: Rīgas pilsētas pašvaldība Reģistrācijas Nr.: 90011524360 Adrese: Rātslaukums 1, Rīga RD iestāde: Rīgas domes Finanšu departaments Konta Nr. LV33NDEA0023300000000 Luminor Bank AS, Bankas kods: NDEALV2X vai AS SEB banka Konta Nr. LV74UNLA0023300000000 kods: UNLALV2X Veicot maksājumu, maksājuma mērķī ir norādāms suņa īpašnieka uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs un suņa identitātes numurs, kas norādīts sunim implantētajā mikroshēmā. Maksājumu var veikt ,izmantojot Rīgas pašvaldības e-pakalpojumu portālu
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība