Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Pašvaldības nodevas iekasēšana par suņa turēšanu
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Mājokļu un vides departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Organizēt pašvaldības nodevas par suņu turēšanu iekasēšanu
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Rīgas domes 20.12.2016. saistošie noteikumi Nr.237 'Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli' paredz, ka suņa īpašniekam ir pienākums reģistrēt suni saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību un jāmaksā suņa turēšanas nodeva, ja suņa turēšanas vieta mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē norādīta Rīga. Nodevas apmērs par 2017.gadu ir EUR 8,54 apmērā. Suņa turēšanas nodeva no 2018.gada 1.janvāra ir noteikta EUR 10,00.
Suņa turēšanas nodevas nomaksas kārtību administrē Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

1. Suņa turēšanas nodeva jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis 6 mēnešu vecumu, un jāmaksā ik gadu visa suņa mūža garumā.

2. No suņa turēšanas nodevas ir atbrīvotas personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti; personas ar 3.grupas redzes vai dzirdes invaliditāti; valsts vai pašvaldības iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi.

3. Suņa turēšanas nodeva ir samazināta par 50%, ja suņa reģistrēts īpašnieks ir pensionārs; par sterilizētu suni.

4. Veterinārās klīnikas, ar kurām Mājokļu un vides departaments ir noslēdzis līgumu, izsniedz suņu īpašniekiem ikgadējo suņu turēšanas žetonu.
Ar suņa turēšanas žetoniem veterinārās klīnikas nodrošina Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

5. Lai saņemtu suņa turēšanas žetonu tekošajam gadam, īpašniekam jāuzrāda kvīts par ikgadējās suņa turēšanas nodevas samaksu un suņa vakcinācijas apliecība, kurā ir atzīmes par suņa vakcināciju pret trakumsērgu, vai dokumenti, kas apliecina suņa īpašnieka atbrīvošanu no nodevas samaksas.

6. Suņa turēšanas žetona saņemšana nav obligāta, tādēļ, ja suņa īpašnieks, turētājs vai valdītājs pēc kontrolējošo amatpersonu lūguma nevar uzrādīt suņa turēšanas žetonu, uzrādāmi suņa vakcināciju pret trakumsērgu un suņa turēšanas nodevas samaksu apliecinoši dokumenti.

7. Par izvairīšanos no suņu turēšanas nodevas samaksas ir paredzēta administratīvā atbildība.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • MK 21.06.2011. not. Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" http://likumi.lv/doc.php?id=232354
 • RD 20.12.2016. sn Nr.237 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli" http://likumi.lv/ta/id/287964
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Lai saņemtu suņu turēšanas nodevas žetonu, jāuzrāda šādi dokumenti:
  1.Kvīts par suņa turēšanas nodevas samaksu - jāuzrāda oriģināls vai attiecīgie dokumenti, ja īpašnieki no nodevas samaksas ir atbrīvoti;
  2. Suņa vakcinācijas apliecība, kurā ir atzīmes par suņa ikgadējo vakcināciju pret trakumsērgu - jāuzrāda oriģināls;

  No suņa turēšanas nodevas atbrīvotajiem īpašniekiem jāuzrāda:
  1. Invalīda apliecība - jāuzrāda oriģināls;
  2.Pensionāra apliecība - jāuzrāda oriģināls;
  3.Iestādēm, kuras audzina suņus, - reģistrācijas apliecība.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.237 'Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Rīgā un suņa reģistrācijas kārtības uzraudzību un kontroli' suņa turēšanas nodeva ar 01.01.2018. ir EUR 10.00

  No suņu turēšanas nodevas ir atbrīvotas:
  personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti;
  personas ar 3.grupas redzes vai dzirdes invaliditāti;
  valsts vai pašvaldības iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi.

  Suņa turēšanas nodeva 50% apmērā ir maksājama:
  par suni, kura reģistrēts īpašnieks ir pensionārs;
  par sterilizētu suni.


  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Suņa turēšanas žetonu iespējams saņemt pie sertificētiem veterinārārstiem, ar kuriem Rīgas domes Mājokļu un vides departaments ir noslēdzis līgumu.
  Saskaņā ar jauno kārtību suņa turēšanas žetona saņemšana nav obligāta, tādēļ, ja suņa īpašnieks, turētājs vai valdītājs pēc kontrolējošo amatpersonu lūguma nevar uzrādīt suņa turēšanas žetonu, uzrādāmi suņa vakcināciju pret trakumsērgu un suņa turēšanas nodevas samaksu apliecinoši dokumenti.
  Administratīvais process:
  Nav
  Atgādinājums:
  Tiem suņu īpašniekiem, kuriem nav paredzētas atlaides, suņa turēšanas nodeva ir obligāta.
  Brīdinājums:
  Par izvairīšanos no suņa turēšanas nodevas nomaksas ir paredzēta administratīvā atbildība.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Persona ierodas veterinārajā klīnikā. Veterinārās klīnikas adresi var saņemt, zvanot pa telefonu vai apmeklējot klātienē Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļu
 • Portāls   -   Persona var izmantot Rīgas pašvaldības e-pakalpojumu portālu suņa turēšanas nodevas apmaksai
 • Tālrunis   -   Persona var saņemt informāciju par suņa turēšanas nodevas žetona saņemšanas kārtību un vietu pa tālruni Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā
 • E-pakalpojuma adrese:  https://www.eriga.lv/ServiceStarter.ashx?sid=PAYMENT_TEMPLATES_NEW
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Portāls   -   Persona var saņemt informāciju par veterinārklīnikām, kurās var saņemt suņa turēšanas nodevas žetonu
 • Tālrunis   -   Persona var saņemt informāciju par suņa turēšanas nodevas žetona saņemšanas kārtību un vietu pa tālruni Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļā
 • Klātiene   -   Persona ierodas veterinārajā klīnikā, uzrāda suņu turēšanas nodevas nomaksas dokumentu un saņem žetonu
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaMājokļu un vides departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Juridisko konsultāciju nodaļa Brīvības ielā 49/53, Rīgā, Veterinārās klīnikas un sertificēti veterinārārsti, ar kuriem Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam noslēgts līgums par suņu nodevas žetonu izsniegšanu. Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija., Tālrunis: +37167105321, +37167105683, +37167012509, WWW: http://mvd.riga.lv/nozares/vides-parvalde/dzivnieki/majasistabas-dzivnieki
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 08.00 -17.00
  Otrdiena: 08.00 -17.00
  Trešdiena: 08.00 -17.00
  Ceturtdiena: 08.00 -17.00
  Piektdiena: 08.00 -16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai Saņēmējs: Rīgas domes Finanšu departaments Reģ.nr.90000064250 Luminor AS kods: NDEALV2X Konta Nr. LV33NDEA0023300000000 vai AS SEB banka kods: UNLALV2X Konta Nr. LV74UNLA0023300000000 Veicot maksājumu, maksājuma mērķī ir norādāms suņa īpašnieka uzvārds vai juridiskās personas nosaukums, personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs un suņa identitātes numurs, kas norādīts sunim implantētajā mikroshēmā. Maksājumu var veikt ,izmantojot Rīgas pašvaldības e-pakalpojumu portālu
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2018, v.1.5.7.0 (04.09.2017), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība