Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Atzinuma/informācijas sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas bāriņtiesa
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Atzinuma/informācijas sniegšana pēc tiesas pieprasījuma.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  1. Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas nepieciešami šādos gadījumos:
  1.1. Lai noteiktu kārtību, kādā izmantojamas saskarsmes tiesības un tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu.
  1.2. Viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai.
  1.3. Aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai.
  1.4. Paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai.
  1.5. Citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.
  2. Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma lietās par bērnu prettiesisku aizvešanu\aizturēšanu no ārvalsts uz Latviju sniedz tiesai informāciju:
  2.1. vai pašreiz bērns atrodas drošos apstākļos;
  2.2. kāds ir bērna viedoklis par iespēju atgriezties attiecīgajā valstī (noskaidro, vai dzīvojot ārvalstīs ar vecāku bērns jūtas labi, nebija apdraudēts un vai nepastāv kādi riski vai apdraudējums bērnam atgriežoties ārvalstī, jānoskaidro vai bērnam bija nodrošināta atbilstošā veselības aprūpe, izglītošana, dzīves apstākli, brīva laika pavadīšanas iespējas, vai bērnam ārvalstī ir draugi, radinieki, nepastāv valodas barjera utt.);
  2.3. kāds ir nolaupītāja viedoklis par strīda risināšanu un bērna brīvprātīgu atgriešanu, mediācijas iespējām;
  2.4. vai bērns ir/nav iedzīvojies Latvijā, ja kopš bērna aizvešanas ir pagājis vairāk kā gads.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Bāriņtiesu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=139369
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=49096
 • Civillikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=225418
 • Civilprocesa likums http://likumi.lv/doc.php?id=50500
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Attiecīgā tiesas procesā iesaistīto pušu personu apliecinošs dokuments (kopija, uzrādot oriģinālu), prasības pieteikuma iesniedzēja un atbildētāja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  66
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Nav
  Administratīvais process:
  Nav
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Pēc tiesas pieprasījuma sagatavots bāriņtiesas atzinums nav administratīvs akts, līdz ar to nav pārsūdzams. Bāriņtiesas atzinums tiesā tiek vērtēts kā viens no pierādījumiem lietā.
  Atgādinājums:
  Atzinumu tiesai lietās pēc tiesas pieprasījuma sniedz tā bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā deklarēta tā vecāka dzīvesvieta, pie kura bērns dzīvo.
  Atzinumu tiesai par kārtību, kādā brāļi, māsas, vecvecāki, kā arī citas personas, ar kurām bērns ilgu laiku ir dzīvojis nedalītā saimniecībā, drīkst izmantot tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus, sniedz tā bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā deklarēta tā vecāka dzīvesvieta, pie kura bērns dzīvo. Šī bāriņtiesa pieprasa lietas izskatīšanai nepieciešamo informāciju no tās personas dzīvesvietas bāriņtiesas, kura vērsusies tiesā ar prasību par kārtību, kādā izmantojamas tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus.
  Brīdinājums:
  Lai pēc iespējas objektīvāk sagatavotu lietu atzinuma sniegšanai un dotu vecākiem iespēju tiesā izskatāmo strīdu risināt pēc iespējas mierīgākā ceļā, bāriņtiesa piedāvā vecākiem sadarboties ar citiem speciālistiem, piem. psihologu, mediatoru, psihoterapeitu, sociālo darbinieku u.c. Šis bāriņtiesas ieteikums nav vecākiem obligāts, bet ļoti vēlams, jo tādējādi ir iespējams labāk izprast esošā strīda iemeslus un kopīgi rast vislabāko risinājumu. Visos gadījumos, kur tiek izskatīts jautājums par bērnu tiesību nodrošināšanu, bāriņtiesai ir jāuzklausa arī bērna viedoklis (ja bērns spēj noformulēt savu viedokli). Pusēm ir jāsadarbojas ar bāriņtiesu ātrākai, efektīvākai un pilnīgākai lietas sagatavošanai atzinuma sniegšanai.
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Atsūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz Rīgas bāriņtiesas e-pasta adresi bt@riga.lv.
 • Klātiene   -   Rīgas bāriņtiesa, Tērbatas iela 69, Rīga, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.19.00, ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00. Rīgas bāriņtiesas darba laikā iesniedzot iesniegumu Rīgas bāriņtiesas informācijā.
 • Korespondence   -   Atsūtot iesniegumu pa pastu, adresētu Rīgas bāriņtiesai, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Klātiene   -   Rīgas bāriņtiesa, Tērbatas iela 69, Rīga, apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst.19.00, ceturtdienās no plkst.9.00 līdz plkst.12.00.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas bāriņtiesa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, Tālrunis: +371 67037746/06/26/67181166, Fakss: 67037338, E-pasta adrese: bt@riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-19.00
  Otrdiena: 8.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-15.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība