Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Pašvaldības pirmpirkuma tiesību izskatīšana
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Īpašuma departaments
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Organizē un īsteno pašvaldības pirmpirkuma tiesību izskatīšanu un izmantošanu.
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Persona, kura pērk/pārdod Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā nekustamo īpašumu, vēršas Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē ar iesniegumu, lai noskaidrotu, vai pašvaldība izmantos pirmpirkuma tiesības. Pašvaldība izvērtē, vai nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju veikšanai. Ja pašvaldība neizmanto pirmpirkuma tiesības, tad persona var veikt īpašuma tiesību maiņas reģistrāciju zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam pievienojot vienu no norādītajiem dokumentiem:
1) izziņu par nekustamā īpašuma pirkuma līguma pieņemšanu, ko sagatavo un izsniedz Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde;
2) izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības, kuru sagatavo un izsniedz Rīgas domes Īpašuma departaments;
3) Rīgas domes lēmumu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nekustamā īpašuma pārdevējs un/vai pircējs vai viņu pilnvarotā persona.
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Fizisko personu datu apstrādes likums https://likumi.lv/ta/id/300099
 • Likums "Par pašvaldībām" http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255
 • MK 28.09.2010. not. Nr.919 „Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” http://www.likumi.lv/doc.php?id=218839
 • Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:
 • Iesniegums pirmpirkuma tiesību izskatīšanai 4.pielikums_Iesniegums_pirmpirkums.docx
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Pārdevējam vai pircējam jāiesniedz iesniegums pirmpirkuma tiesību izskatīšanai (brīvā formā vai, izmantojot piedāvāto paraugu), kam pievienots pirkuma līgums.
  Ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, tad uzrādāma pilnvara (oriģināls) pārstāvēt pārdevēju vai pircēju nekustamā īpašuma pārdošanā un/vai ar to saistīto darbību veikšanā.
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  15
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pirkuma līguma pieņemšanas pašvaldībā dienā tiek izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma pirkuma līguma pieņemšanu;
  5 darbadienu laikā pēc pirkuma līguma pieņemšanas pašvaldībā - izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
  20 dienu laikā pēc pirkuma līguma pieņemšanas pašvaldībā - Rīgas domes lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

  Papildu informācija: 27.dienā pēc pirkuma līguma pieņemšanas pašvaldībā pircējam ir tiesības iesniegt dokumentus zemesgrāmatā īpašuma tiesību maiņas reģistrācijai, pievienojot izziņu par nekustamā īpašuma pirkuma līguma pieņemšanu, ja Rīgas dome nav pieņēmusi lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības, vai arī nav izsniegta izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nav apstrīdama un pārsūdzama.
  Rīgas domes lēmums par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nav pārsūdzams.
  Rīgas domes lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu persona var apstrīdēt Rīgas domē vai uzreiz pārsūdzēt Administratīvās rajona tie...
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  2. līmenis (Apliecinātā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Persona nosūta uz e-pasta adresi dia@riga.lv iesniegumu, kam pievienots pirkuma līgums vai tā kopija. Dokumenti parakstāmi un apliecināmi ar drošu elektronisko parakstu.
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē un iesniedz iesniegumu un pirkuma līgumu.
 • Korespondence   -   Persona pa pastu nosūta Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldei iesniegumu un pirkuma līgumu.
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • E-Pasts   -   Uz iesniegumā norādīto personas e-pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu parakstīti pakalpojuma izpildes dokumenti. Papildu informācija: personai jāņem vērā, ka elektroniski parakstīti dokumenti būs derīgi iesniegšanai zemesgrāmatā tikai tajā gadījumā, ja nostiprinājuma lūgums īpašuma tiesību maiņas reģistrācijai zemesgrāmatā tiks iesniegts elektroniski, t.i., ja to iesniegs zvērināts notārs.
 • Korespondence   -   Personai pa pastu tiek nosūtīti pakalpojuma izpildes dokumenti.
 • Klātiene   -   Persona ierodas Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē un saņem pakalpojuma izpildes dokumentus.
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaĪpašuma departaments
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde, Riharda Vāgnera ielā 5 (izejot caur diviem pagalmiem, ēkas 4. stāvā, 427.kab.), Rīgā, LV-1050, Tālrunis: +37167026329, E-pasta adrese: dia@riga.lv; di@riga.lv, WWW: www.rdid.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30-12.00; 12.30-18.00
  Otrdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Trešdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Ceturtdiena: 8.30-12.00; 12.30-17.00
  Piektdiena: 8.30-12.00; 12.30-16.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība