Informējam, ka sakarā ar tehniskiem uzturēšanas darbiem šā gada 5.novembrī Valsts izglītības informācijas sistēmai (VIIS) būs darbības pārtraukums no plkst. 7.00 līdz plkst.11:00. Norādītajā laika periodā tiks ietekmēta arī sekojošu e-pakalpojumu pieejamība: Skolēna e karte, Līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumam, Reģistrācija pirmskolai.
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Atgriezties
Juridiskā konultācija dzīvokļu īpašumu privatizācijas/atsavināšanas jautājumos
 
Pakalpojuma turētāja nosaukums:
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
Sniegt bezmaksas juridisko konsultāciju jautājumos par Rīgas pilsētas teritorijā esošajās pašvaldības dzīvojamo māju, dzīvokļu, nedzīvojamo telpu, mākslinieku darbnīcu un viendzīvokļa māju nodošanu īpašumā likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" un Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā
Pakalpojuma būtības īss apraksts:
Persona saņem konsultāciju par:
1.Rīgas pilsētas teritorijā esošo pašvaldības dzīvojamo māju (to domājamo daļu), dzīvokļu, mākslinieku darbnīcu, neapdzīvojamo telpu un viendzīvokļa māju privatizāciju un atsavināšanu.
2. Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pašvaldības īpašumā esošās daļas atsavināšanu.
3.Dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārskatīšanu.
4.Tiesvedības jautājumos.
Pakalpojuma saņēmējs:
 • Fiziska persona
 • Privāto tiesību juridiska persona
 • Publisko tiesību juridiska persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju". http://www.likumi.lv/doc.php?id=35770
 • Publiskas personas mantas atsavināšanas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=68490
 • RD 26.09.2006. nolikums Nr.56 „Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums” 56.RD.nolikums-26.09.2006.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  nav
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Bezmaksas
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Konsultācijas klātienē un pa tālruni tiek sniegtas nekavējoties, e-pastā - 10 darba dienu laikā, izmantojot korespondenci - 23 darba dienu laikā.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Uzziņu, kas sniegta Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja (Rīga, Rātslaukums 1, LV-1539) viena mēneša laikā. Uzziņa nav pārsūdzama tiesā.
  Atgādinājums:
  nav
  Brīdinājums:
  nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  1. līmenis (Deklarētā identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Cits   -   Jautājumu var uzdot portālā www.rdzmpk.lv sadaļā "Jautājiet mums"
 • E-Pasts   -   dmpk@riga.lv
 • Klātiene   -   Klātenes apmeklējums 9.kab., 21.kab., 31.kab., Pērses iela 10/12, Rīga
 • Korespondence   -   Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011
 • Tālrunis   -   +371 67012636
 • Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   +371 67012636
 • E-Pasts   -   Sagatavoto informāciju nosūta uz pakalpojuma saņēmēja norādīto e-pastu
 • Korespondence   -   Sagatavoto informāciju nosūta uz pakalpojuma saņēmēja norādīto adresi
 • Klātiene   -   Klātienes apmeklējums 9.kab., 21.kab., 31.kab., Pērses ielā 10/12, Rīgā, LV-1011
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaRīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Pērses iela 10/12, Rīga, LV-1011, Tālrunis: +371 67012636, E-pasta adrese: dmpk@riga.lv, WWW: www.rdzmpk.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 8.30 - 18.00 (Pusdienlaiks 12.00. - 12.30)
  Otrdiena: 8.30 - 17.15 (Pusdienlaiks 12.00. - 12.45)
  Trešdiena: 8.30 - 17.15 (Pusdienlaiks 12.00. - 12.45)
  Ceturtdiena: 8.30 - 17.15 (Pusdienlaiks 12.00. - 12.45)
  Piektdiena: 8.30 - 16.15 (Pusdienlaiks 12.00. - 12.45)
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2019, v.1.5.8.1 (13.11.2018), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība