Tehnisku problēmu dēļ šobrīd traucēta datu apmaiņa ar Valsts izglītības informācijas sistēmu (VIIS), tas ietekmē pakalpojuma "Reģistrācija pirmskolai" saņemšanu. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Pakalpojumu apraksti
Kartiņa satur: 
Izvēlieties kategoriju
 • Visi
 • Dzīves vieta, nekustamais īpašums, būvniecība
 • Finanses, nodokļi, pabalsti, finanšu deklarācijas
 • Ģimene un bērni, veselība, sociālie pakalpojumi
 • Izglītība un zinātne
 • Komercdarbība
 • Kultūra, māksla, sports
 • Lauksaimniecība, zivkopība
 • Nodarbinātība, darba tiesības, darba aizsardzība
 • Sabiedriskās apspriešanas, vēlēšanas, apbalvojumi
 • Tiesību aizsardzība, personas statuss un dokumenti, patērētāju tiesības, valsts iepirkumi
 • Transports, tūrisms
 • Vides aizsardzība
 • Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju COVID-19 vīrusa dēļ, Rīgas pilsētas pašvaldības pakalpojumu sniegšanas kārtība var būt mainīta, īpaši attiecībā uz klātienes kanālu pieejamību. Vairāk informācijas pieejama šeit.
  Precizēt pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējos apstākļos var pie pakalpojuma turētāja vai zvanot uz Rīgas domes informatīvo tālruni 800 00 800. Informācija par Rīgas pilsētas pašvaldības darbu ārkārtējās situācijas apstākļos pieejama www.riga.lv.
  Atgriezties
  Sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšana
   
  Pakalpojuma turētāja nosaukums:
  Rīgas pašvaldības policija
  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:
  Gādāt par sabiedrisko kārtību un iedzīvotāju drošību, kā arī par personu tiesību aizsardzību Rīgas administratīvajā teritorijā.
  Pakalpojuma būtības īss apraksts:
  Rīgas domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole un sodīšana par šo noteikumu neievērošanu; izsaukumu apkalpošana diennakts režīmā; "110" un "112" saņemto izsaukumu koordinēšana starp Valsts policiju un Pašvaldības policiju, lai operatīvi varētu reaģēt uz sabiedriskās kārtības pārkāpumiem; fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana; sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana valsts svētkos un atceres dienās, ārvalstu amatpersonu vizīšu laikā sadarbībā ar Drošības policiju, Valsts policiju un Militāro policiju; sabiedriskās kārtības nodrošināšana piketu, mītiņu, sporta un atpūtas pasākumu laikā; patrulēšana publiski visbiežāk apmeklētajās vietās Rīgā; policijas lēmuma par nošķiršanu pieņemšana, lai aizsargāt mājokļī pastāvīgi dzīvojošo personu dzīvību, brīvību vai veselību; tiesu medicīnas ekspertīzes nozīmēšana maznozīmīgu miesas bojājumu noteikšanai, kā arī lietu izskatīšana par maznozīmīgu miesas bojājumu nodarīšanu; personu, kuras zaudējušas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē spēju patstāvīgi pārvietoties, nogādāšana medicīnas iestādē vai dzīves vietā; patērētāju tiesību aizsardzība un tirdzniecības noteikumu ievērošanas pārbaužu veikšana tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos; bīstamo dzīvnieku neitralizēšana un izolēšana sadarbība ar klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas dienestu; noziegumu vietas apsardze, pašvaldības policijas aizturēto kriminālu nodarījumu izdarījušo vai aizdomās turamo personu nogādāšana Valsts policijā; īpaši svarīgu pašvaldības objektu diennakts apsardzes nodrošināšana; transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole un transportlīdzekļu evakuācija likumā paredzētajos gadījumos; sabiedriskās kārtības pasākumu nodrošināšana Rīgas pilsētas kapsētās; Valsts valodas likuma prasību ievērošanas kontrole; autortiesību un blakustiesību ievērošanas kontrole; profilaktiskais darbs ar sociāli nelabvēlīgajām ģimenēm; darbs ar nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem; izglītojošu pasākumu veikšana mācību iestādēs; iedzīvotāju drošības garantēšana iespējamo avāriju, katastrofu, stihisku nelaimju u.c. ārkārtas situāciju izsauktajos gadījumos; bīstamo objektu apsekošana, evakuācijas plānu sastādīšana, nelaimes gadījumos cietušo personu izmitināšana un pirmās sociālās palīdzības sniegšana; glābšanas darbi pilsētas oficiālajās peldvietās, kā arī pašvaldības ierīkotajās peldvietās; sabiedriskās kārtības uzturēšana peldvietās un to tuvumā; zemūdens meklēšanas darbi, t.i., lietišķo pierādījumu meklēšana pēc tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma; sadarbībā ar Valsts policiju kuģošanas satiksmes uzraudzība un pārkāpumu profilakse Rīgas akvatorijā.
  Pakalpojuma saņēmējs:
 • Jebkura persona
 • Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):
  Nav
  Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:
 • Likums "Par policiju" http://www.likumi.lv/doc.php?id=67957
 • RD 01.07.2003. nolikums Nr. 75 "Rīgas pašvaldības policijas nolikums" 75.RD.nolikums-01.07.2003.doc
 • Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  Nav
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):
  1
  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:
  Nav
  Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):
  Pakalpojuma saņemšanas termiņš tiek noteikts, ņemot vērā pakalpojuma veidu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
  Administratīvais process:
  Ir
  Apstrīdēšanas/pārsūdzības iespējas:
  Rīgas Pašvaldības policijas amatpersonu pieņemtos lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās - padotības kārtībā saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa prasībām; izdotos administratīvos aktus - padotības kārtībā saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām.
  Atgādinājums:
  Nav
  Brīdinājums:
  Nav
  Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:
  0. līmenis (Nedeklarēta identitāte)
  Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli:
 • Cits   -   Nosūtot informāciju policijai no mobilās aplikācijas, kura lejupielādējama veidtālrunī: ar Android operētājsīstēmu https://play.google.com/store/apps/details"id=rate.lv.pasvaldibaspolicija; ar iOS operētājsistēmu vaihttps://itunes.apple.com/lv/app/pasvaldibas-policija/id951221151. Lejupielādes interneta adreses atrodas portālā http://rpp.riga.lv, galvenās lapas augšējā labajā pusē
 • E-Pasts   -   Nosūtot informāciju policijai uz e-pastu: rpp@riga.lv
 • Fakss   -   Nosūtot informāciju uz faksu: +371 67037895
 • Klātiene   -   Rīga, Lomonosova iela 12a, LV-1019;
 • Korespondence   -   Rīga, Lomonosova iela 12a, LV-1019
 • Portāls   -   Nosūtot informāciju policijai portālā http://rpp.riga.lv, galvenās lapas labajā pusē, sadaļa "Informē policiju"
 • Tālrunis   -   Zvanot uz tālruņa numuriem: +371 67037803 / 67037555
 • Citi: Mobilā aplikācija
  E-pakalpojuma adrese:  http://rpp.riga.lv
  Pakalpojuma saņemšanas kanāli:
 • Tālrunis   -   +371 67037803 / 67037555
 • E-Pasts   -   rpp@riga.lv
 • Korespondence   -   Rīga, Lomonosova iela 12a, LV1019
 • Klātiene   -   Rīga, Lomonosova iela 12a, LV-1019
 • Fakss   -   +371 67037895
 •  
  Pakalpojuma sniedzējs:
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaOperatīvās vadības un drošības uzraudzības pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīga,Eduarda Smiļģa iela 48, LV-1002, Tālrunis: +371 67105755 / +371 67037811/22, Fakss: +371 67105756, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 00.00-24.00
  Otrdiena: 00.00-24.00
  Trešdiena: 00.00-24.00
  Ceturtdiena: 00.00-24.00
  Piektdiena: 00.00-24.00. Sestdiena: 00.00-24.00. Svētdiena: 00.00-24.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaZemgales pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaZemgales priekšpilsēta
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZemgales priekšpilsēta, Rīga, Eduarda Smiļģa 48, LV-1002, Tālrunis: +371 67181421/22, Fakss: +371 67181403, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 00.00-24.00
  Otrdiena: 00.00-24.00
  Trešdiena: 00.00-24.00
  Ceturtdiena: 00.00-24.00
  Piektdiena: 00.00-24.00. Sestdiena: 00.00-24.00. Svētdiena: 00.00-24.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaDrošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīga, Viestura prospekts 17/1, LV-1005, Tālrunis: +371 67105719, Fakss: +371 67105718, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv

  Ziemeļu rajons, Rīga, Pāvu iela 16, LV-1014, Tālrunis: +371 67026868 , Mobilais tālrunis: +371 28365842, Fakss: +371 67540247, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv

  Rīga, Selgas iela 23, LV-1030, Tālrunis: +371 67026868 , Mobilais tālrunis: +371 28351639, Fakss: +371 67540247, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv

  Zemgales priekšpilsēta, Rīga, Lucavsala, Lucavsalas peldvieta, Tālrunis: +371 67026868 , Mobilais tālrunis: +371 25420739, Fakss: +371 67540247, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 00.00-24.00
  Otrdiena: 00.00-24.00
  Trešdiena: 00.00-24.00
  Ceturtdiena: 00.00-24.00
  Piektdiena: 00.00-24.00. Sestdiena: 00.00-24.00. Svētdiena: 00.00-24.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaVidzemes pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaVidzemes priekšpilsēta
  Pakalpojumu sniedzēja adreseVidzemes priekšpilsēta, Rīga, D.Brantkalna iela 21, LV-1082, Tālrunis: +371 67181371/72, Fakss: +371 67181363, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 00.00-24.00
  Otrdiena: 00.00-24.00
  Trešdiena: 00.00-24.00
  Ceturtdiena: 00.00-24.00
  Piektdiena: 00.00-24.00. Sestdiena: 00.00-24.00. Svētdiena: 00.00-24.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaKurzemes pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaKurzemes rajons
  Pakalpojumu sniedzēja adreseKurzemes rajons, Rīga, Spilves iela 25a, LV-1055, Tālrunis: +371 67181580/81, Fakss: +371 67105403, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 00.00-24.00
  Otrdiena: 00.00-24.00
  Trešdiena: 00.00-24.00
  Ceturtdiena: 00.00-24.00
  Piektdiena: 00.00-24.00. Sestdiena: 00.00-24.00. Svētdiena: 00.00-24.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaCentra pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaCentra rajons
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Rīga, Hanzas ielā 7, LV-1010, Tālrunis: +371 67181204/05, Fakss: +371 67181012, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 00.00-24.00
  Otrdiena: 00.00-24.00
  Trešdiena: 00.00-24.00
  Ceturtdiena: 00.00-24.00
  Piektdiena: 00.00-24.00. Sestdiena: 00.00-24.00. Svētdiena: 00.00-24.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaZiemeļu pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaZiemeļu rajons
  Pakalpojumu sniedzēja adreseZiemeļu rajons, Rīga, Viestura prospekts 17/1, LV-1005, Tālrunis: +371 67105706/07, Fakss: +371 67397770, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 00.00-24.00
  Otrdiena: 00.00-24.00
  Trešdiena: 00.00-24.00
  Ceturtdiena: 00.00-24.00
  Piektdiena: 00.00-24.00. Sestdiena: 00.00-24.00. Svētdiena: 00.00-24.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaLatgales pārvalde
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaLatgales priekšpilsēta
  Pakalpojumu sniedzēja adreseLatgales priekšpilsēta, Rīga, Ludzas iela 13/15, LV-1003, Tālrunis: +371 67181125/26, Fakss: +371 67181127, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 00.00-24.00
  Otrdiena: 00.00-24.00
  Trešdiena: 00.00-24.00
  Ceturtdiena: 00.00-24.00
  Piektdiena: 00.00-24.00. Sestdiena: 00.00-24.00. Svētdiena: 00.00-24.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaBērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseRīga, Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 5, LV-1010, Tālrunis: +371 67012693, Fakss: +371 67037257, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 08.30-17.00
  Otrdiena: 08.30-17.00
  Trešdiena: 08.30-17.00
  Ceturtdiena: 08.30-17.00
  Piektdiena: 08.30-17.00
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
   
  Pakalpojuma sniedzējs/teritoriālā vienībaTūrisma nodaļa
  Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorijaRīga
  Pakalpojumu sniedzēja adreseCentra rajons, Rīga, Hanzas ielā 7, LV-1010, Tālrunis: +371 67181818 / +371 67181187, Fakss: +371 67181012, E-pasta adrese: rpp@riga.lv, WWW: http://rpp.riga.lv
  Pakalpojumu sniedzēja darba laiksPirmdiena: 00:00-24:00
  Otrdiena: 00:00-24:00
  Trešdiena: 00:00-24:00
  Ceturtdiena: 00:00-24:00
  Piektdiena: 00:00-24:00. Sestdiena: 00.00-24.00. Svētdiena: 00.00-24.00.
  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai 
  Atgriezties
  Copyright © 2003-2020, v.1.5.9.1 (12.03.2020), eRiga.lv, E-pakalpojumu lietošanas kārtība